SMC ISTORIJA

1993 m. Vilniaus Suaugusiųjų mokymo centro įkūrimas (2 kl. – 183 klausytojai)

1993/1994 m.m. Gauta pirma kompiuterių labdaros siunta

1994/1995 m.m. Pradėta taikyti modulinį mokymo(si) būdą

1995/1996 m.m. Aktyvus administracijos ir mokytojų patirties pasikeitimas su Skandinavijos suaugusiųjų švietimo įstaigomis (stažuotės, seminarai, mokymai)

1996/1997 m.m. Anglų k. mokytojos L.-L.Talbro (Danija) patirties sklaida mūsų centre

1997/1998 m.m. Aktyviai mokosi centro direktorė N. Kimso (Kauno VDU – edukologija, andragogika)

Startuoja keli tarptautiniai Skandinavijos-Lietuvos projektai SIMULAB (anglų k. ir istorijos mokslai), HABITAT (gamtos mokslai)

Vyksta Lietuvos-Skandinavijos mokytojų patirties pasikeitimas

1998/1999 m.m. Centro mokytojų ir administracijos komanda dalyvauja PHARE/Tacis CBS projekte “Andragogikos pagrindai ir suaugusiųjų mokymo centrų veiklos plėtra dešimtyje Lietuvos apskričių”

1999/2000 m.m. Centras organizuoja konferenciją Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų mokytojams “Suaugusiųjų mokymo centro kūrimas ir plėtra”

2000/2001 m.m. Pradėta rengti pirmąsias pamokas-akcijas Žvėryno bendruomenei

Diegiamas profiliuotas mokymas

Surengta netradicinio ugdymo diena “Profiliavimo problemos suaugusiųjų mokymo centruose bei mokyklose. Jų sprendimo būdai”

Konferencijos medžiaga pristatyta 2001 m. birželio mėn. (121) “Informaciniame leidinyje”

2001/2002 m.m. Neformaliojo ugdymo plėtra

Laimėtas dr. J.Kazicko šeimos fondo, p.V.G.Gruodžio ir UAB “Omnitel” Lietuvos švietimo paramos projektas

2002/2003 m.m. Laimėti SOCRATES Grundtvig 2 tarptautiniai projektai : “Vadovavimas ir konsultavimas” (Lietuva, Ispanija, Danija, Vengrija), “Mokymosi trikampiai”

CENTRO VIZIJA

Centro veiklos strategija paremta mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, kuri buvo rengiama pagal ES Phare programos reikalavimus, rengiantis stoti į Europos Sąjungą. Centro veiklos strategija ruošta remiantis pagrindinėmis tautos, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis įstojus į ES: asmens nelygstamos vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmogaus laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu. Centras ugdo asmens nusistatymą ir gebėjimą remtis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje.

Taigi centro veiklos viziją reikėtų traktuoti ir suprasti plačiąja prasme, kurią būtų galima pateikti šiais vizijos žodžiais:

* lanksti, humaniška, demokratiška, stabili, bendraujanti ir bendradarbiaujanti centro bendruomenė, kuri remiasi tautiniu kultūriniu paveldu ir visuotinai pripažintomis socialinėmis ir asmeninėmis vertybėmis. Šiomis vertybėmis siekiama: tobulinti centre dirbančių mokytojų andragoginę kompetenciją, praktiškai taikant suaugusiųjų švietimo teorinius ir metodologinius pagrindus; ieškoti naujų išteklių per bendradarbiavimą su įvairiomis vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei per projektų vykdymą Lietuvoje ir ES šalyse;tapti Žvėryno rajono kultūros židiniu.

Views All Time
Views All Time
5617
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!