Lapkričio 16 d. 11.30 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyks baigiamasis ES Socrates programos II etapo renginys “ES Socrates II programa Lietuvoje 2000-2006 metais: veiklos apžvalga, rezultatai, perspektyvos”.

Renginyje dalyvaus Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, atstovai iš Europos Komisijos, Švietimo, audiovizualinės ir kultūros vykdomosios agentūros ir daugiau kaip 600 įvairių Socrates programų dalyvių iš visos Lietuvos.

Renginio metu VPU Sociologinių švietimo tyrimo laboratorijos direktorius Tadas Tamošiūnas pristatys 2006 m. atliktų Comenius, Erasmus ir Grundtvig tyrimų rezultatus, atstovė iš Europos Komisijos Alenka Kampl supažindins su nauja Mokymosi visą gyvenimą programa, kuri prasidės nuo 2007 m. ir apims buvusias Socrates bei Leonardo da Vinci veiklas.

Šventinio renginio metu Socrates paprogramių koordinatoriai pristatys Socrates II etapo veiklos rezultatus, apie dalyvavimo tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose naudą kalbės projektų koordinatoriai, mokytojai, mokiniai, studentai, dėstytojai. Projektas tai ne tik veikla, bet ir rezultatas – susirinkusiems koncertuos Klaipėdos universiteto studentų kamerinis ansamblis, dalyvavęs Erasmus IP projekte, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro ansamblis, vykdantis Grundtvig projektą, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokiniai vaidins ištrauką iš spektaklio, kuris kartu su partneriais ir kitų Europos šalių kuriamas vykdomo Comenius projekto metu.

Europos Sąjungos programa Socrates, kurios vienas pagrindinių tikslų yra plėtoti bendradarbiavimą švietimo srityje jau dvyliktus metus sėkmingai vykdoma trisdešimt vienoje Europos šalyje. Lietuva programoje dalyvauja nuo 1998 metų lapkričio mėnesio. Šiuo metu vyksta Socrates programos II-asis etapas, kuris baigsis 2006 metų pabaigoje. Socrates programa apima visas pagrindines švietimo pakopas: vidurinis išsilavinimas, aukštasis mokslas ir suaugusiųjų švietimas. Ši programa unikali tuo, kad remia veiklas, kuriose gali dalyvauti visų lygių švietimo institucijos nuo vaikų darželių iki suaugusiųjų mokymo centrų.

1997 metais LR Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė ES Socrates programos koordinavimo paramos fondą, kaip instituciją, atsakingą už Socrates programos įgyvendinimą Lietuvoje, šiuo metu fonde dirba 15 darbuotojų. 1998 – 2006 metais Europos Komisija skyrė 65.728.097 litų Socrates programų decentralizuotos veiklos projektams, stipendijoms bei parengiamiesiems vizitams.

Per devynerius fondo veiklos metus pasiekta svarių rezultatų. Comenius 1 mokyklinių projektų skaičius išaugo nuo keturių (4) 1998 metais iki dviejų šimtų trijų (203) 2006 aisiais. Vykdydami šiuos projektus Europos mokyklose partnerėse jau apsilankė 2774 mokinių ir 3344 mokytojų. Pasinaudoję Comenius 2.2 stipendijomis Europoje stažavosi 779 jau dirbančių ir būsimųjų pedagogų. Aktyvi Socrates fondo ir aukštųjų mokyklų informacinė veikla lėmė tai, kad atvykstančių į Lietuvą dalinėms Erasmus studijoms studentų skaičius išaugo nuo penkiasdešimt šešių (56) 2000/2001 mokslo metais iki keturių šimtų keturiolikos(414) 2004/2005 mokslo metais. Atvykstančių dėstytojų skaičius per šiuos metus padidėjo nuo 123 iki 347. Galimybe studijuoti ir dėstyti Europos universitetuose jau pasinaudojo 5140 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir 1839 dėstytojų. Finansuotų Grundtvig 2 bendradarbiavimo projektų skaičius išaugo nuo devynių (9) 2001 metais iki penkiasdešimt dviejų (52) 2006 metais, 2001-2005 metais skirtos 78 stipendijos suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimui. Vykdydami Grundtvig 2 projektus partnerių šalyse apsilankė 398 suaugusiųjų. 1997-2006 metais 130 švietimo darbuotojų vyko į pažintinius Arion vizitus, Lietuvoje organizuotuose Arion vizituose apsilankė 43 švietimo politikos formuotojai iš Europos.

Views All Time
Views All Time
3516
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!