Švenčiama sausio 6-ąją. Tai paskutinioji kalėdinio laikotarpio (Saulėgrįžos) šventė. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų Trijų Karalių dieną bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias Trijų Karalių vardų raides: +K+M+B. Tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Nuo seno tą dieną vaikščiodavo persirengėliai (gandrai, arkliai, žydai, meškos ir kt.). Balys Buračas knygoje „Lietuvių kaimo papročiai“ (Vilnius, „Mintis“, 1993, p. 161) nurodo, kad „Žemaičiuose tokie „karaliai“ pasipuošia iškilmingais drabužiais, pamėgdžiodami senovės karius ar kunigaikščius, kartais net „aukso“ karūnas užsideda. Šarvai irgi karališkai atrodo. Na, o jau „angelas“, „karalių“ palydovas, tai tikrai puikiai atrodo, lyg, rodos, būtų iš dangaus atskridęs. Vaikučiams tokia gražuma padaro neišdildomą įspūdį“.

Trijų Karalių šventės pavadinimas pas mus Lietuvoje prigijo neseniai, taip pat neseniai ir minėtų persirengėlių būrį papildė Trijų Karalių personažai, kuriais dažniausiai mėgsta persirengti vaikai. Jie lanko sodybas, gieda, palinki namų šeimininkams sėkmės, o už tai yra pavaišinami ir apdovanojami.

Jau minėtoje „Lietuvių kaimo papročių“ knygoje (p. 164) Balys Buračas pažymi, kad „Kalėdos-Trys Karaliai – toks dviejų savaičių linksmalaikis, kiek tik jaunos širdys valioja“.

Tarpušvenčiu – nuo Kalėdų iki Trijų Karalių – nuo seno mūsų krašte daug visokių draudimų.

Nerekomenduotina šventvakariais jokių darbų dirbti, nebent tik plunksnas pešioti. Negalima ir verpti – kandys siūlus sukapos.

Po Trijų Karalių pradėdavo samdyti žmones darbams. Sakoma: nuo Kalėdų iki Trijų Karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

Burtai, žaidimai

* Kupiškio rajono Kėginių kaime užrašytas toks Trijų Karalių šventės žaidimas:
Trijų Karalių vidunaktį reikia žiūrėti į mėnulį. Vieną valandą pažiūrėjus, reikia nusiprausti, paskui valandą žiūrėti ir po to atsigulti. Užmigus pasirodys balta, neaiški šmėkla, tu nubusi. Jei šmėkla klaus – tu atsakysi, jei tu klausi – šmėkla atsakys; taip sužinosi savo ateitį.

* Reikia paimti pašventintos Trijų Karalių kreidos, susirasti tokią vietą, kur nė vienas žmogus nėra dar stovėjęs, ir apibrėžti apie save tokį ratą, kokį tik gali pasiekti. Tada reikia pašaukti kipšiuką ir paprašyti jo duoti konkrečią sumą pinigų. Duos, tačiau pinigus iš jo rankų imti negalima. Reikia paprašyti, kad jis juos įmestų į ratą. Kai pinigai bus rate, reikia paklausti „Ar aš tau neskolingas?“ Jei atsakys „ne“, galima pasiimti pinigus ir eiti namo.

„Burtai ir žaidimai“ – parengta pagal J. Balio knygą „Lietuvių kalendorinės šventės“, p. 47-48).

„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS” ŽURNALAS. 2003 m. Nr. 1

Views All Time
Views All Time
6180
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!