Sveikiname visus Šv. Kalėdų proga !!!

zaisliukas kaledos Straipsniai.lt

Mieli Straipsniai.lt lankytojai,

Baigiasi nelengvų darbų ir rūpesčių kupini metai. Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, linkiu linksmų Šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų.

Tegul Šviesa, Meilė, Viltis ir Išmintis išsiskleidžia Jumyse, Jūsų šeimose, darbo kolektyve.

Straipsniai 1 reklama

Linkiu Jums prasmingo susikaupimo namie, prie Kūčių stalo! Telydi Jus tyliosios nakties viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimoje darna, tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems šilumos reikalingiems!

Atpirkėjo prakartėlės šviesa tegul dovanoja Jums tyro džiaugsmo, dvasios ramybę, naujas ateities viltis ir siekius.

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną
žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį
(Jn 1:9)

Tegul Geroji Naujiena palydi Jus į Naujuosius Metus, tegul į Jūsų kasdienių darbų verpetą įlieja tikro džiaugsmo, ramybės ir palaimingos vilties!

Tegul Šv. Kalėdų stebuklas apdovanoja Jus dvasine harmonija, dėkingumu už būties džiaugsmą, naujais optimistiniais siekiais ir išsipildančiais kasdieninės laimės lūkesčiais.

Tegul Kalėdų rytą pirmasis spindulys suteikia džiaugsmo, gėrio, grožio, lai atrasta viltis šviečia ir lydi Jus artėjančius metus…

Lai išaušęs šv. Kalėdų rytas atneša Jums ir Jūsų šeimoms sėkmę, stiprybę ir viltį, o Naujametinių žvakučių liepsnoje lai ištirpsta visos senųjų metų bėdos.

Išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, geranoriškumas – žmones, esančius šalia.

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.

Lai atneša Jums šv. Kalėdos ir Naujieji metai, jėgų pradėtus darbus tęsti, stiprybės, polėkių, sveikatos ir įkvėpimo kibirkštėlę.

Sulaukite stebuklo, kokį tik galima dovanoti šv. Kalėdų ir Naujųjų metų naktį. Tegul Jus supa tyros širdys ir žmogiškumas dovanotas brangiausio žmogaus. Lai žvakelės liepsna ant Kūčių stalo paskleidžia šilumą ir šviesą Jūsų namuose ir pleveną visus 2014-uosius metus.

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė. Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Drąsių idėjų, energijos naujiems darbams ir ramybės Jūsų namams!

Vilties žvaigždė tenušviečia Jūsų kelius ir darbus!

Tegul troškimai Jūsų kilnūs, dideli
Naujaisiais metais išsipildo.
Tegul darbai, kiekvienas ir visi
Įprasmina dienas ir Jus sušildo.

Lai šie Naujieji Metai
Jums atneša Laimę amžiną kaip eglių žaluma,
didelę kaip žemė, nepakartojamą kaip žmogus.
Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!

Pirmiausia linkiu, kad visi mes 2014-aisiais būtume arčiau vienas kito. Daug draugų, meilės, džiaugsmo tostų, linkėjimų… Ir girdėkime vienas kitą…

Linkiu Naujuosiuose 2014 metuose vaikščioti tik gėrio takais ir džiaugtis įstabiausiais gyvenimo vaisiais: meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, malone, gailestingumu, tikėjimu.

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai ūžsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Linksmų švenčių!!!

Straipsniai.lt portalo
Vyr. redaktorius                           2013-12-25

https://www.straipsniai.lt

YouTube video

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *