Pistoletas-kulkosvaidis – tai kompaktiškas automatinis ginklas, galintis šaudyti pistoletiniais šoviniais nepertraukiama (kulkosvaidine) ugnimi. Dėl žemo efektyvios ugnies radiuso ir aukštos greitošaudos, ginklas tinkamas naudoti daugiausia artimam mūšiui (tuo pakeisdamas šautuvus). Gamyba pradėta apie 1920 metus, didžiausią populiarumą tokie ginklai įgijo nuo 1940 m.- prasidėjus karui. Anot kai kurių šaltinių, pirmasis pistoletas-kulkosvaidis buvo sukurtas 1915 metais italų konstruktoriaus Ravelli. Jau 1918 m. Vokietijoje buvo pasirodęs gana neblogas Bergmano konstrukcijos ginklas. Daugumoje, tiek ankstesni, tiek dabartiniai pistoletai-kulkosvaidžiai veikia tuo pačiu principu – laisva spyna, naudojant atatrankos energiją. Kas neigiamai veikia šaudymo taiklumą – po pirmo šūvio sunki spyna pradeda judėti atgal ir kelti vamzdį. Skirtingų gamintojų yra realizuota keletas įdomių šios problemos sprendimų.

Views All Time
Views All Time
4193
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!