Žinduko naudojimas ir žindymo trukmė

About Breastfeeding Straipsniai.lt

Tyrimo tikslas buvo nustatyti žinduko vartojimo įtaką žindymo trukmei. Atlikus tyrimą buvo pastebėtas ryšys tarp žindymo trukmės ir žinduko naudojimo dažnio. Kuo dažniau kūdikiui buvo siūlomas žindukas pirmąjį gyvenimo mėnesį, tuo didesnė ankstyvo, t.y. ketvirtą mėnesį, nujunkymo rizika.

Išvados: Žinduko naudojimas labai susijęs su ankstyvu nujunkymu net atlikus galimų painiojančių kintamųjų kontrolę. Kadangi žinduko vartojimas yra susijęs su ankstyvu kūdikio nujunkymu, jis neturėtų būti rekomenduojamas žindomiems kūdikiams.

Use of Pacifier is Associated with Decreased Breastfeeding Duration. FernandoC.Barros, Cesar G.Victora, Tereza Cristina Semer, Santos Tonioli Filho, Elaine Tomasi, AlisaBete Weiderpass. Pediatrics Vo.95 No.4 April 1995, 497-499.

Straipsniai 1 reklama

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *