Jūsų dėmesiui keletas pasakojimų apie gamtą, medžioklę. Autorius – senas medžiotojas, miškininkas ir gamtos mylėtojas Vytautas Ribikauskas. Šie pasakojimai įvairiu laiku išspausdinti laikraščiose “Ūkininko patarėjas”, “Kauno diena”, “Tėviškės žinios ” ir kituose leidinuose.

***

Kad lapės retkarčiais pauogauja: pasibrauko bruknių, mėlynių ar pasirankioja žemuogių ir aviečių, girdėti teko. Gal prieš dvidešimt penkerius metus tykodamas šernų Dzūkijoje, mačiau, kaip didžiulis lapinas skaisčią mėnesienos naktį išsijuosęs braukė jau prinokusias avižas. Braukė ir kramtė savo retais dantimis, pritaikytais tik mėsai. Tad neaišku, kiek ten tų avižų jam pavykdavo sukramtyti. O kad lapės mėgsta kukurūzus, įsitikinau tik šį rudenį. Iš giminaičio gaunu keletą kukurūzų burbuolių sėklai ir jau kelinti metai prie sodybos ir laukuose nedidelį žemės lopinėlį jais apsėju. Kukurūzai kanadietiški, žemaūgiai, subrandinantys mūsų klimato sąlygomis grūdus. Tinka ir į mišrainę įdėti, ir paduoti burbuolę triušiui ar ožkai pagraužti. Šiais metais keletą kukurūzų rėželių buvau pasėjęs kitoms daržovėms pridengti sklypelyje netoli Vaišvydavos, jau Kauno miesto ribose.

Rugsėjo pradžioje pastebėjau, kad dalis kukurūzų stiebų styro be burbuolių. Kažkas jas gražiai nulaužo ir nusineša. Tuo metu kukurūzų grūdai jau buvo kiek gelstelėję, bet dar minkšti.

Pamaniau, kad vaikėzai, užaugę jau ne kukurūzmečiu, susidomėjo šiuo metu Lietuvoje gerokai apnykusia ir gal jiems dar nematyta žemės ūkio kultūra. Tačiau vaikigaliai nepasitenkintų gražiai nuskindami vieną kitą burbuolę. O kukurūzai vis labiau noko, vis daugiau jų stiebų styrojo be burbuolių. Kaltininkas išaiškėjo tik rugsėjo 15 dieną, kai pamačiau aiškius lapės pėdsakus šalimais kukurūzų esančioje bulvienoje. Per naktį lapė čia pat, ant purios smėlio dirvos, buvo sudorojusi keturias kukurūzų burbuoles: aplinkui mėtėsi tik jų skiautės, tarsi sudorotų paukščių plunksnos. Ant burbuolių šerdžių matėsi aštrių dantų žymės. Kelios burbuolės buvo tik apgriaužtos, bet nenuskintos. Kad nors kiek grūdų liktų sėklai, turėjau skubiai nuimti savo kukurūzų derlių, o neiškultas burbuoles paskleisti palėpėje, kad subręstų grūdai.

Ne be reikalo Nikita Chruščiovas buvo taip išpopuliarinęs šią žemės ūkio kultūrą. Pasirodo, šių javų pasiilgusios netgi lapės, jau nekalbant apie šernus ir elnius.

Kauno diena, 1998 09 29, Tėviškės gamta, 1998 m. Nr.10, “Lapės ir kukurūzai” – Valstiečių laikraštis, 1998 10 27, “Kukurūzus mėgsta skanauti ir lapės” – Lietuvos rytas, 1998 12 04

Views All Time
Views All Time
3097
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!