Dauguma valstybinių miškų naudojama mėgėjiškai medžioklei. Medžiotojų būreliams bei klubams išnuomota 1357,79 tūkst. ha valstybinių ir numatytų privatizuoti miškų medžioklės plotų (2000 m. 1425,48 tūkst. ha). Nuomojamas medžioklei valstybinių miškų plotas mažėja, nes daugėja privačių miškų. Už medžioklės plotų nuomą 2001 metais miškų urėdijos gavo 1228 tūkst. Lt pajamų, kurios panaudotos miško želdinių ir žėlinių apsaugai nuo žvėrių daromos žalos (repelentams ir apsauginims skydeliams įsigyti, tvoroms tverti ir kt.), o taip pat įveisti želdiniams, gerinantiems žvėrių mitybos sąlygas.

25 miškų urėdijų prižiūri ir tvarko komercinės medžioklės ūkiui plėtoti skirtus medžioklės plotus. Bendras šios paskirties valstybinių miškų plotas, vykstant miškų privatizacijos procesui, sumažėjo iki 88,75 tūkst. ha (2000 m. – 108,32 tūkst. ha).
2001 m. už organizuotas komercines medžiokles ir suteiktas paslaugas miškų urėdijos gavo 2235,8 tūkst. Lt pajamų (2000 m. – 2464,8 tūkst. Lt). Išlaidos šių medžioklės plotų tvarkymui ir paslaugų organizavimui 2001 m. sudarė 2157 tūkst. Lt (2000 m. – 2328,3 tūkst. Lt).

Per 2000-2001 m. medžioklės sezoną komercinėse medžioklėse dalyvavo 921 užsienio ir 634 Lietuvos medžiotojai, per 2001-2002 m. sezoną – 750 užsieniečių ir 486 mūsų šalies medžiotojai.
Medžioklės reprezentuoja mūsų šalį, svečiams iš užsienio padeda pažinti Lietuvos gamtą, istoriją, kultūrą, padeda užmegzti verslo kontaktus.

Views All Time
Views All Time
3561
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!