Jūsų dėmesiui keletas pasakojimų apie gamtą, medžioklę. Autorius – senas medžiotojas, miškininkas ir gamtos mylėtojas Vytautas Ribikauskas.

Nuo 1995 metų kiek pasikeitė priėmimo į medžiotojus tvarka. Pagal Vyriausybės patvirtintus Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatus į medžiotojus visus asmenis priima Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka apskrities valdytojo sudaryta miesto (rajono) komisija iš Aplinkos apsaugos ministerijos, Miškų ūkio ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos vietos padalinių, miesto (rajono) valdybos bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovų. Teisė medžioti suteikiama piliečiams nuo 18 metų, išlaikius stojamuosius egzaminus, jeigu jie neserga psicinėmis ligomis, nėra sveikatos apsaugos įstaigų narkologinėje įskaitoje ir turi policijos leidimą įsigyti ir laikyti medžioklinį ginklą. Pagal medžioklės nuostatus teisė medžioti nesuteikiama asmenims, iš kurių policija yra atėmusi ginklą ir kurie dėl kitų priežasčių negali jo turėti, nors tai ir prieštarauja medžioklės taisyklių straipsniams, kurie leidžia medžioti su spąstais, gaudyklėmis, medžiokliniais paukščiais bei šunimis.

Nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje užsieniečiams ir asmenims be pilietybės teisę medžioti gali suteikti respublikinė komisija, sudaryta iš Aplinkos apsaugos ministerijos, Miškų ūkio ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovų. Pagal Vyriausybės 1995 metų kovo 15 d. patvirtintas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles stojantieji į medžiotojus vieną medžioklės sezoną privalo stažuotis pas medžioklės plotų naudotojus, vadovaujant prityrusiems medžiotojams ar jėgeriams, išklausyti medžiotojų kursus ir išlaikyti teotinį bei praktinį šaudymo egzaminus pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą programą. Piliečiai, turintys aukštąjį biologinio profilio išsimokslinimą, medžiotojų paruošiamųjų kursų gali nelankyti.

Stojantysis į medžiotojus privalo rajono (miesto) medžiotojų priemimo ir atestavimo komisijai pateikti pareiškimą su rajono (miesto) policijos komisariato ir aplinkos apsaugos agentūros žymomis ir dviejų medžiotojų, turinčių ne mažesnį kaip 3 metų stažą, rekomendacijomis, stažuotės baigimo pažymėjimą bei narkologo ir psichiatro pažymėjimus

Norint atlikti stažuotę, reikia susirasti medžiotojų būrelį ar klubą ir susitarti su pirminiku, kad priimtų stažuotei. Daugelis stažuotę įsivaizduoja tik kaip dalyvavimąkeliose medžioklėse varovu. Tačiau to maža. Taisyklėse reikalaujama, kad būtų stažuojamasi vieną sezoną. Naujas medžioklės sezonas prasideda nuo balandžio 1 d. – slankų pavasarinės medžioklės pradžia. Nuo tada ir reikia pradėti stažuotis. Kandidatai į medžiotojus turi dalyvauti visų rūšių medžioklėse: pavasario slankų bei didžiųjų ančių gaigalų medžioklės, kanopinių žvėrių tykojimas bokšteliuose, vasaros – rudens paukščių medžioklės, kiškių medžioklės, medžioklės su varovais ir kt. Dalyvaujant medžioklėse su varovais, stažuotojas turi išmokti ne tik žvėris varinėti, bet ir pastovėti medžiotojų linijoje prie patyrusio medžiotojo. Medžioklių vadovai stažuotojus turi surašyti į medžioklės lapus. Vadovaujantis šiais įrašais stažavimo metams baigiantis, būrelio ar klubo pirminikas ir išrašys stažuotės baigimo pažymėjimą.

Stojantieji į medžiotojus egzaminuojami kasmet balandžio – birželio mėnesiais. Medžiotojo bilietai išduodami, išlaikius teorinį ir praktinį šaudymo egzaminus, vadovaujantis medžiotojų priėmimo ir atestavmo komisijos surašytu protokolu ne vėliau kaip per 10 dienų. Medžiotojo bilietus išduoda savivaldybės. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių – medžiotojų įskaitą tvarko ir medžiotojo bilietų galiojimą jiems kasmet pratęsia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, o nepriklausančių šiai draugijai medžiotojų – savivaldybės. Medžuitojai gali burtis į draugijas, būrelius ar klubus arba likti pavieniais. Tapus medžiotoju, iškyla problema įstoti į medžiotojų būrelį ar klubą, kadangi daugumoje būrelių ir klubų yra medžiotojų perteklius. Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatai numato lengvatas medžiotojams, gyvenantiems nuomojamuose medžioklės plotuose arba turintiems juose privačias valdas. Šiems medžiotojams suteikiama pirmenybė įstoti į medžiotojų būrelius ar klubus, kurie šiuos plotus nuomoja.

Views All Time
Views All Time
7226
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!