Jūsų dėmesiui keletas pasakojimų apie gamtą, medžioklę. Autorius – senas medžiotojas, miškininkas ir gamtos mylėtojas Vytautas Ribikauskas. Šie pasakojimai įvairiu laiku išspausdinti laikraščiose “Ūkininko patarėjas”, “Kauno diena”, “Tėviškės žinios ” ir kituose leidinuose.

***

Neseniai Aplinkos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta laukinių kanopinių žvėrių padarytos žalos žemės ūkio pasėliams įvertinimo metodika. Nurodoma, kada žemės savininkai ir valdytojai privalo pateikti pretenzijas dėl nuostolių: kultūriniai augalai saugomi nuo vegetacijos pradžios iki rugpjūčio 20 d. (javai), kukurūzai – iki rugsėjo 15 d., bulvės – iki rugsėjo 20 d., cukriniai ir pašariniai runkeliai – iki spalio 15 d.

Žala neatlyginama, jeigu nuostoliai neviršija 5 procentų arba jeigu pasėlių šeimininkas, pateikęs pretenzijas, palieka derlių nenuimtą. Nedideliuose, iki 0,2 ha sklypuose, priklausančiuose vienam šeimininkui ir esančiuose 200 m nuo sodybų, žala taip pat neatlyginama, jeigu šeimininkas nesiima efektyvių apsaugos priemonių (nėra tvoros, “elektrinio piemens” ir kt.)

Derliaus nuostoliai skaičiuojami pagal tų metų rajono ar ūkio augalų aruodinį arba realizacinį derlingumą. Atsižvelgiama į pasėlių būklę, nuostolių įvertinimo komisija derlingumą gali didinti ar mažinti 10 procentų. Jei pasėlių kokybė bloga, kompensacija gali būti nemokama arba išmokama pagal tuo metu galiojančias minimalias ribines supirkimo kainas. Kitoms kultūroms taikomos rinkos kainos, o subsidijuojamos produkcijos kainos skaičiuojamos kartu su subsidija.

Žiemkenčiams kanopinių žvėrių padaryti nuostoliai apskaičiuojami iki pavasario darbų pradžios. Kompensuojamos tik išlaidos. Kompensacija už sugadintas kultūrines pievas ir ganyklas, daugiamečių žolių pasėlius skaičiuojama pagal vienerių metų produkciją, pridedant įrengimo išlaidas.

Miškui elninių žvėrių padaryta žala įvertinama inventorizavus pažeistus medynus.

Atskirai imami jaunuolynai, pažeisti skabant ūglius ir laužant kamienus, bei medynai, pažeisti laupant medžių kamienų žievę. Medynai inventorizuojami, kai pažeista daugiau negu 5 procentai medžių.

Medžioklės nuostatai numato, kad žvėrių padarytą žalą atlygina medžioklės plotų naudotojai, disponuojantys medžioklės produkcija. Laukinių kanopinių žvėrių padaryta žala gėlynams, šakniavaisių kaupams, šieno bei šiaudų stirtoms, medelynams, daigynams neatlyginama, jeigu šie objektai neaptverti tinkamomis užtvaromis.

Žala neatlyginama, jeigu laukinių kanopinių žvėrių skaičius miške neviršija nustatytų normų.

Žalą miškui ir žemės ūkio kultūroms įvertina ir kompensacijas apskaičiuoja nuostolių skaičiavimo komisija, sudaroma rajono valdybos sprendimu.

Laukiantys kompensacijų už žvėrių padarytą žalą žemės savininkai turi būti sudarę su medžiotojais medžioklės plotų nuomos sutartis.

Tėviškės žinios, 1995 12 16

Views All Time
Views All Time
4467
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!