Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag archives for Įžymūs žmonės - Page 6

Jurgis Tiškevičius (1596-1656)

Jurgio Tiškeviciaus įpėdiniai - Lohojsko šakos tęsėjai Tiškevičius Jurgis gimė 1596m. Vištyčio dvare, mirė 1656 sausio 17d. Domnau prie Karaliaučiaus. Žemaičių ir Vilniaus vyskupas. Eustacho Jono Tiškevičiaus sūnus. Buvo puikus pamokslininkas. Žemaitijoje jo rūpesčiu pastatyta daug bažnyčių. 1643m. Virbalyje įkūrė…
Plačiau >>

Ignas Končius

Ignas Končius - etninės lietuvių kultūros tyrinėtojas * Anos nepriklausomybės metais Lietuvoje etnografijos, kaip savarankiškos mokslo šakos, dar nebuvo. Tos srities specialistus ketvirtajame dešimtmetyje rengė užsienio universitetai. Tačiau etnografija domėjosi įvairių specialybių žmonės, dirbę aukštosiose ir vidurinėse mokyklose, muziejuose, teisėtvarkos…
Plačiau >>

Vincentas Juzumas (1819-1901)

Kunigas, religinis rašytojas, istorikas, švietėjas. Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo įvairiose parapijose, ilgiausiai Varniuose, kur buvo dvasininkų pataisos namų prižiūrėtoju, Šv. Aleksandro parapijos klebonu, 1884 pakeltas garbės kanauninku. Buvo uolus vyskupo čiaus skatintos šviečiamosios ir literatūrinės kunigų veiklos dalyvis. Išvertęs…
Plačiau >>

Antanas Tiškevičius

Žemaičių vyskupas. Grafas. Filosofijos daktaras. Į kunigus įšventintas 1715 m. Žemaičių vyskupiją valdė 22 metus. Daug dirbo rūpindamasis kunigų švietimu. Jis iš pagrindų pakeitė darbą Žemaičių kunigų seminarijoje, vietoj jėzuitų mokytojauti pakviesdamas piarus. Vyskupystę padalino į 10 dekanatų. Varniuose įkurdino…
Plačiau >>