Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag archives for Įžymūs žmonės - Page 4

Jeronimas Kiprijonas Račkauskas (1825-1889)

Kunigas, religinis rašytojas. Pradžios mokslą išėjo Kražiuose, 7 gimnazijos klases Rygoje, mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Nuo 1851 Varnių kunigų seminarijos profesorius, vėliau ir inspektorius; seminariją perkėlus į Kauną, iki 1887 jos rektorius. Buvo aiškaus lietuviško nusistatymo, iš…
Plačiau >>

Įžymūs Užpalių krašto žmonės

Iš Užpalių krašto kilo, mokėsi ar bent kurį laiką Užpaliuose gyveno daug žymių vyresnės ir jaunesnės kartos mokslininkų, atsakingų ūkio ir visuomenės veikėjų, kultūros darbuotojų. Bonifacas Adomavičius (1930) - technikos mokslų daktaras. Stanislovas Balčiūnas (1943) - žurnalistas Juozas Baranauskas (1862-1928)…
Plačiau >>

Jonas Variakojis (1892 – 1963)

Atlikęs pareigą Tėvynei Jono VARIAKOJO 110-osioms gimimo metinėms Gegužės 19-oji - partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Pulkininko leitenanto Jono Variakojo gimtinėje Rinkuškiuose gegužės 20 d. bus atidengtas šiam žymiam mūsų kraštiečiui skirtas stogastulpis. Todėl šiandien pravartu prisiminti narsaus…
Plačiau >>

Adolfas Sprindis (1921-1986)

Prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Lankė Varnių pradžios mokyklą, anksti pradėjęs dirbti, mokėsi savarankiškai, po to neakivaizdžiai Kauno "Aušros" gimnazijoje, Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Nuo 1951 jame dėstė. Debiutavo prozos kūriniais, nemažai kūrinių paskelbė vokietmečio spaudoje; priklausė V. Krėvės globojamam literatų būreliui.…
Plačiau >>

Antanas Klumbys

Mokytojas Antanas Klumbys 1901-1981 metais dirbo įvairiose Lietuvos pradinėse mokyklose: Švėkšnoje Ariogaloje, Vandžiogaloje ir kt. 1941 m. birželio 14 d. jis buvo suimtas ir dešimčiai metų įkalintas Krasnojarsko krašto Rešiotų lageryje, o 1951 m. ištremtas į taigą ­ Dolgomosto rajoną.…
Plačiau >>

Antanas Baranauskas (1835-1902)

Vyskupas, poetas, romantinės lyrinės poezijos pradininkas, kalbininkas. Mokėsi Anykščiuose, Rumšiškėse, Varnių kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje, teologines studijas tęsė Miuncheno, Romos, Louvaino universitetuose. Grįžęs iš užsienio, dirbo Petrapilio dvasinės akademijos profesoriumi. Vyskupas čius pakvietė Žemaičių vyskupystėn, paskyrė katedros vikaru. 1867-1884…
Plačiau >>