Nuo UAB „Vilniaus vandenys” vadovo posto nušalintasis Valentinas Miltienis šiandien oficialiai atleistas iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų. Darbo sutartį su V. Miltieniu nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 4 d.

„Taip užbaigta juridinė procedūra, kuri buvo sustabdyta dėl V. Miltienio nedarbingumo. Atleidimo procesas buvo pradėtas bendrovės valdyboje ir šiandien padėtas galutinis taškas”, – sakė UAB „Vilniaus vandenys” valdybos pirmininkas Valdas Savickas.

Pagal galiojančius teisės aktus, V. Miltieniui bus išmokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka bei kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Bendrovės „Vilniaus vandenys” pareiškimas dėl „Vilniaus dienos” publikacijos

UAB „Vilniaus vandenys” vadovybė kategoriškai atsiriboja nuo kovo 25 dieną laikraštyje „Vilniaus diena” publikuotame straipsnyje „Peštynės dėl milijonų – ir premjero šešėlis” dėstomų faktų ir nuo nušalinto „Vilniaus vandenų” vadovo Valentino Miltienio išsakytų minčių. Bendrovės valdybos pirmininkas Valdas Savickas atsakingai pareiškia, kad sutartis tarp UAB „Vilniaus vandenys” ir UAB „Vilsta” nebuvo pasirašyta dėl sprendimo, kurį priėmė ne V. Miltienis, o bendrovės Viešųjų pirkimų komisija, tuo metu vadovaujama V. Savicko.

„Ką susitikimuose kalbėjo V. Miltienis ir UAB „Vilsta” vadovas man nėra žinoma, tai jų asmeninis reikalas. Būdamas „Vilniaus vandenų” valdybos pirmininku bei tiesiogiai atsakingu už viešuosius pirkimus niekad nepatyriau, nepatiriu ir tikiuosi nepatirsiu jokio spaudimo iš rangovų, kurie ketina įgyvendinti arba jau įgyvendina plėtros projektus „Vilniaus vandenyse”, – sakė V. Savickas.

„Vilniaus vandenų” vadovybę taip pat stebina straipsnio autoriaus pateikiamas ryšys tarp „Vilstos”, „Vilniaus vandenų” ir premjero A. Kubiliaus šeimos statomo namo. Pasak V. Savicko, tai galima vertinti tik kaip tendencingą faktų sudėliojimą ir siekį visai šiai istorijai suteikti papildomų spalvų, nes pateikiant tik realius faktus, žinia nebūtų verta redakcijos dėmesio.

Valdas Savickas
UAB „Vilniaus vandenys” valdybos pirmininkas

Views All Time
Views All Time
4009
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!