Išanalizavus Andriaus Kubiliaus ir Algirdo Šemetos šiemet įvestą
naują mokesčių sistemą aiškėja, kad nei premjeras, nei finansų
ministras nemoka matematikos. Nesunku įrodyti, kad didinant mokesčius
tų pačių rezultatų buvo galima pasiekti žymiai paprastesnėmis
priemonėmis, tūkstančius kartų pigiau ir nesukeliant painiavos, kuri
dabar tvyro ir tvyros visų Lietuvos įmonių buhalterijose.

A. Kubiliaus Vyriausybė pareiškė dėl krizės esanti priversta
didinti pridėtinės vertės (PVM) ir kitus mokesčius. Gyventojams
aiškinta apie solidarumą – kai šaliai sunku, daugiau uždirbantieji
turės mokėti didesnius mokesčius, o gyvenantieji vargingiausiai galės
tikėtis lengvatų, mažesnių mokesčių. Dėl šios priežasties pakeistas
gyventojų pajamų mokestis (GPM), įvestas painus kintamo dydžio
neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), privalomojo sveikatos draudimo
mokestis (PSD).

Laikas viską suskaičiuoti

Dabar pažiūrėkime praktiškai, kaip nuo šiol mokesčiai skaičiuojami
ir kas pasikeitė. Šiuos skaičiavimus atliko vienas inžinierius ir
buhalteris iš Šiaulių.

Visas apmokestinamas gyventojo mėnesio pajamas pavadinkime brutto.
Skaičiuosime nuo 800 iki 3150 litų intervale, nes tai aktualiausia −
būtent tokius atlyginimus gauna 80−90 proc. šalies gyventojų.

Iki 2009 01 01 buvo skaičiuojama:

GPM = (Brutto – NPD)x0,24
GPM = (Brutto – 320)x0,24   (1)

Nuo 2009 01 01 reikia skaičiuoti:

GPM + PSD = (Brutto – NPD)x0,15  + Brutto x0,06 =
= (Brutto – (470 – 0,2x (Brutto – 800))x0,15  + Brutto x0,06

Dabar pertvarkykime šią lygtį pagal pradinėse klasėse išmokstamas aritmetikos taisykles.

GPM + PSD = (Brutto – 393,75)x0,24   (2)

Kairiosios abiejų formulių pusės beveik vienodos. Skiriasi tik
pastovus dydis skliaustuose – tai ir yra NPD. Taigi galime teigti, kad
pagal senąją GPM sistemą nuo 2009 01 01 GPM + PSD tarifas pajamų
intervale nuo 800 iki 3150 litų − 24 proc., NPD − 393,75 lito.

Užuot įvedus painiai apskaičiuojamą ir nuo pajamų kintantį NPD, tą
patį efektą galima pasiekti su senąja GPM sistema, palikus 24 proc. GPM
tarifą ir taikant pastovų NPD – 393,75 lito.

Jei tamstoms, kaip A. Kubiliui su A. Šemeta, per sunku susigaudyti, duokite išvadas patikrinti buhalteriams.

Keistas socialinis teisingumas

Gal mes ko nors nesuprantame, gal praleidome kokį svarbų faktorių? Ką gi, praktiškai patikrinkime esminius pokyčius.

3 proc. sumažintas GPM ir painus NPD duoda tokius rezultatus

•    uždirbantiems iki 320 litų mokesčiai padidėja 6 proc.;
•    uždirbantiems 800−3150 litų mokesčiai sumažėja 17,70 lito;
•    uždirbantiems per 3150 litų mokesčiai sumažėja iki 3 proc.

Štai jums ir socialinis teisingumas.

Visi tampa skolininkais

Taigi A.Kubiliaus ir A. Šemetos įvesta mokesčių reforma pasiekta
minimalių pokyčių. Tačiau visiškai sugriauta darbo užmokesčio
skaičiavimo sistema. Nebetinka brangios kompiuterinės darbo užmokesčio
skaičiavimo programos. Daug darbuotojų turinčioms įmonėms šimtus
atlyginimų dabar reikia skaičiuoti kalkuliatoriumi.

Tai dar ne viskas. Įvedus kintamą NPD sukurta didžiulė problema
visiems, kas sirgs ir gaus nedarbingumo lapelį ar (ir) gaus kitų pajamų
(uždarbiaus antroje darbovietėje, už kūrybą gaus honorarą ar sulauks
ligos pašalpos, parduos brangų daiktą, išlos loterijoje ir t. t.).
Tokiu atveju pilietis automatiškai tampa valstybės skolininku. Mat,
ačiū A. Kubiliui ir A. Šemetai, nuo šiol NPD skaičiuojamas nuo visų
mėnesio pajamų.

Tad įmonės, kurioje dirbate, buhalterė pasibaigus mėnesiui
apskaičiuos jūsų algą ir atskaičiuos mokesčius. Tačiau dėl gautų
papildomų pajamų jūsų sumokėta mokesčių suma tampa neteisinga. Tad
pasibaigus metams teks dar kartą skaičiuoti visas pajamas, nuo jų
priklausantį NPD ir Mokesčių inspekcijai papildomai sumokėti mokesčius.

Nemalonios galutinės išvados

Žadėto tikslo, kad nuo 2009 metų sausio 1-osios reformos daugiau
uždirbantieji mokės daugiau, t. y. mokestis (GPM + PSD) taps labiau
progresinis įvedus kintamą NPD, nepasiekta. Rezultatas − niekinis. Tai
įrodo gaunamas pastovus mokesčio skirtumas 17,70 lito visame pajamų nuo
800 iki 3150 litų intervale.

Tačiau pasiekta, kad išlaidos naujoms kompiuterinėms programoms –
milžiniškos. Taip pat atlyginimų skaičiuotojams ir daugeliui
dirbančiųjų sukurta daug painios sumaišties.

Tą patį rezultatą buvo galima pasiekti su senąja GPM sistema, palikus 24proc. GPM tarifą ir taikant pastovų NPD – 393,75 lito.

Belieka paskutinė išvada − nei diplomuotas fizikas A. Kubilius, nei
diplomuotas ekonomistas ir matematikas A. Šemeta nemoka aritmetikos,
negerbia nei Lietuvos verslo, nei šalies piliečių, kuriems be jokios
prasmės pridarė daug painiavos ir išlaidų.

Views All Time
Views All Time
587
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!