Kovo 15 dieną minima Europos vartotojų diena, kuri tradiciškai pažymima ir Lietuvoje. Šiemet Europos vartotojų dienai skirtų renginių svarbiausia tema yra vartotojų švietimas, nes savo teises apginti gali tik jas žinantis, aktyvus ir informuotas vartotojas. Visuose šalies regionuose šiomis dienomis Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba ir kitos vartotojų teises ginančios valstybės ir savivaldybių institucijos rengia seminarus, susitikimus su vartotojais bei prekių pardavėjais ir paslaugų teikėjais, aiškindami jų teises ir pareigas.

Pagrindinis akcentas yra kovo 15 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje rengiama konferencija, skirta Europos vartotojų dienai pažymėti. Renginio organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba – į konferenciją pakvietė žinomus Lietuvos politikus, valstybės ir visuomenės veikėjus, vartotojų teises ginančių valstybės ir savivaldybių institucijų bei vartotojų asociacijų atstovus.

Nacionalinės vartotojų teisių tarybos pirmininkas Felikso Petrauskas sako, kad šioje konferencijoje bus įvertinta dabartinė vartotojų teisių apsaugos situacija šalyje, įvardinti nauji iššūkiai bei aptarti tolesnės veiklos tikslai. Institucijos vadovo teigimu vienas Tarybos prioritetų yra veiklos plėtra regionuose. Šiuo metu Tarybos skyriai įsteigti visose šalies apskrityse, kurie bendradarbiaudami su kitomis vartotojų teises ginančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei vartotojų asociacijomis priima ir nagrinėja vartotojų skundus jų gyvenamoje vietoje, operatyviai sprendžia vartotojų problemas. Galimybė apginti pažeistas teises padeda formuotis pilietinei visuomenei, stiprina žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, – pabrėžia Tarybos pirmininkas. F. Petrauskas pažymėjo, kad gerinti vartotojų švietimą ir informavimą padės praėjusių metų pabaigoje įsteigtas Vartotojų švietimo centras. Lietuvos vartotojų pažeistas teises ES valstybėse bei ES šalių vartotojų teises pažeistas Lietuvoje padeda ginti prieš metus įsteigtas Europos vartotojų centras.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba 2005 metais išnagrinėjo per 4000 skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų, iš jų pusantro tūkstančio išnagrinėjo Tarybos skyriai apskrityse. Daugiausia skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų gavo Kauno (536), Klaipėdos (269), Šiaulių (228) ir Panevėžio (207) apskričių skyriai. Daugiausia vartotojai skundėsi dėl įsigytų prekių ir teikiamų paslaugų netinkamos kokybės (50,6 proc.), komunalinių paslaugų (24,3 proc.), telekomunikacinių paslaugų netinkamos kokybės ir mokesčių skaičiavimo tvarkos už šias paslaugas (6,0 proc.), statybos darbų netinkamos kokybės (5,4 proc.).

Praėjusiais metais Taryba taip pat išnagrinėjo 47 bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, 9 iš jų – dėl pateiktų į rinką nesaugių maisto produktų. Taip pat priimti 42 Tarybos nutarimai dėl standartinių vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, į beveik visus nutarimų siūlymus bendrovės geranoriškai atsižvelgė.

“Didėjantis vartotojų skundų skaičius nereiškia, kad daugėja vartotojų teisių pažeidimų. Vartotojų švietimo dėka žmonės tiesiog daugiau žino apie galimybes ginti savo kaip vartotojų teises ir stengiasi jomis pasinaudoti. Tai rodo augantį ir stiprėjantį vartotojo sąmoningumą bei brandumą”, – pažymi Tarybos pirmininkas Feliksas Petrauskas.

Views All Time
Views All Time
3387
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!