Nepaisant didelio moralės nuosmukio, visuomenė tebeliko reikli moterims nepriklausomai nuo jų amžiaus. Pasileidėlė, kuri vartoja alkoholį, rūko ir ištvirkauja vienodai su vyrais, vertinama kaip neleistinas reiškinys ir gauna paleistuvės statusą.

  • Kaip paaiškinti tą faktą, kad moterų elgesys vertinamas griežčiau, negu vyrų?
  • Kas labiau įtakoja visuomenės degradaciją: vyrai ar moterys?
  • Kodėl, pažeidus moralines normas, moterims darosi labai sudėtinga išsirinkti sutuoktinį?
  • Ar faktas, kad didesnė dalis moterų yra moraliai puolusios, susijęs su kitu faktu, būtent, kad pusė jų neturi vyrų?

Dar tik prieš nepilną šimtą metų vaikinas buvo laikomas pagedusiu, jeigu jis, nesulaukęs aštuoniolikos metų, gėrinėjo svaigalus, rūkė ir lengvai keitė moteris. Carinėje Rusijoje dar griežčiau buvo žiūrima į moteris. Pagedusiomis laikė netgi tas, kurioms nepasisekė su pirmosiomis vedybomis. Išsiskyrusių niekas neėmė į žmonas.

Toks priekabumas nebuvo tuščia mūsų senolių užgaida ir išsidarinėjimas, bet apsauga nuo nepilnaverčių palikuonių. Vyrams reikalavimai – tiek fiziniai, tiek moraliniai – nebuvo tokie griežti, nes jų rolė vaikų atsiradimo procese ne tokia svarbi. Juk ne jie, o moterys išnešioja vaisių ir tiesiogiai įtakoja jo kokybę. Todėl visuomenė moteriai, kaip būsimai motinai, kelia padidintus reikalavimus. Tačiau dauguma gražiosios lyties atstovių tai vertina kaip diskriminaciją savo atžvilgiu, nesuprasdamos koks pavojus gresia joms ir jų būsimiems vaikams, vyrams ir moterims taikant vienodus standartus. Kai moteris pažeidinėja jai priskirtas moralines normas, ji tuo pačiu į patologinę pusę keičia aplinką – fiziologiniame ir informaciniame-energetiniame lygyje, kurioje vystysis būsimasis vaikas. Pavyzdžiui, informacija apie moters pasidarytus abortus, kuriuos galima įvardinti kaip žmogžudystes, visam laikui užsifiksuos jos organizme ir įtakos įvairias besivystančio vaisiaus patologijas – nuo asmenybės deformacijos iki fizinių negalių. Tos pačios pasekmės ir nuolatos keičiant seksualinius partnerius. Tokios laisvo elgesio moterys – o tokių dabar nemažai – neturėtų stebėtis, gimus sunkaus charakterio ar ligotam vaikui. Tai viso labo normalus moralinių-dorovinių normų pažeidinėjimo rezultatas.

Atpildas neišvengiamas, nes palaidas gyvenimo būdas negatyviai įtakoja netgi genetinį kodą, arba genetinę moters programą, kurią ji perduoda savo palikuonims ir kuri juos „apdovanos“ patologiniu elgesiu ir ligomis. Štai su tokiu kraičiu reikės kurti savo likimą – sėkmingai arba ne. Vien rūkymas moters genetinį kodą gali taip pakeisti, kad vargiai ji galės tikėtis pagimdyti sveiką vaiką. Medicininės statistikos duomenimis ketvirtadalis moterų, surūkančių iki pokelio cigarečių per dieną, turi neblogus šansus gimdymo metu apleisti šią ašarų pakalnę arba netekti kūdikio. Gal ką sudomins ir tai, kad taboka yra tokia stipri sterilizuojanti priemonė, kad rūkorė gali likti nevaisinga. Šio kvaišalo platintojai Michailo Fiodorovičiaus laikais (1630-1649 m.m.) pirmą kartą gaudavo šešiasdešimt smūgių lazdomis per padus, o pagautiems antrą kartą nupjaudavo nosį ir ausis.

Žalingas tabako poveikis susijęs su tuo, kad surūkius vieną cigaretę, į moters organizmą patenka maždaug keturi tūkstančiai įvairių cheminių junginių, iš kurių daugelis yra nuodingi. Tai ir ciano vandenilis, griaunantis centrinę nervų sistemą, ir nitrobenzolas, sukeliantis negrįžtamus pokyčius kraujagyslėse, ypač smegenų, ir antracenas, sukeliantis regėjimo, kvėpavimo takų ir gimdymo organų sutrikimus bei trukdantis normaliam svorio prieaugliui. Pavojingas ir acetonas, kurio garai neleidžia smegenims gauti pakankamai deguonies. Žudančiai veikia ir kancerogeninės medžiagos. Jos ne tik skatina vėžinių ląstelių vystymąsi, bet dar papildomai apšvitina organizmą. Moteris su dūmais įtraukia ir tokias radioaktyvias medžiagas, kaip silicis, titanas, stroncis, talis, polonis ir kt. Vienas pokelis cigarečių duoda tokį spinduliavimą, kuris tris-penkis kartus viršija Tarptautinio susitarimo nustatytas radiacijos normas.

Štai taip rūkanti moteris paruošia savo organizmą, vietą, kurioje bus išnešiojami jos būsimieji vaikai. Jeigu ji dar ir ištvirkauja su paleistuviais vyrais, negatyviai veikiama ir jos genetinė programa. Toks gyvenimo būdas subtilaus kūno struktūrose kaupia negatyvią informaciją, kuri genetinėje programoje išryškina neigiamas savybes, būdingas kiekvienam individui dėl jo evoliucinio netobulumo. Teigiamos savybės, taip pat esančios programoje, lieka neišvystytos. Nėra nei vieno atvejo, kad laisvo elgesio moteris pagimdytų moraliai ir fiziškai sveikus vaikus. O jeigu jie atrodo normalūs, vadinasi, paveldėti defektai yra gilesniuose sluoksniuose ir vėliau pasireikš gyvenimiškomis dramomis.

Laisvo elgesio moterims labai sunku susirasti sau antrąją pusę santuokiniam gyvenimui, nes vyrų genetiniame aparate yra tam tikra apsauga, sukelianti antipatiją tokio pobūdžio damoms. Įdomu, kad nuo tokių moterų gimusioms mergaitėms pasirinkimas būna dar sunkesnis. Ši problema susijusi su ta aplinkybe, kad minimos moterys labai apriboja visuomenės papildymą vyrais, kurie sugebėtų sėkmingai atlikti vyro ir tėvo pareigas. Štai kodėl moterims moralinės normos yra griežtesnės, negu vyrams – jos labiausiai įtakoja visuomenės vystymąsi tobulėjimo ar degradacijos linkme. Tai labai žymu Amerikoje, kur jau kelis dešimtmečius paminami krikščioniški tabu homoseksualizmui ir ir kitiems lytiniams iškrypimams. Bažnyčia juos kvalifikavo kaip nusikaltimus dieviškai žmogaus prigimčiai, o tokius iškrypėlius savo laiku bausdavo mirtimi.

Dabar Amerikoje sudarytos visos įmanomos sąlygos bet kokiai pasileidimo rūšiai, todėl į ten klestintį vaikų pornobiznį kasmet įtraukiama 600 tūkstančių vaikų nuo trijų iki aštuoniolikos metų. Paaugliai turi tokį seksologinį patyrimą, kad jų jau nepatenkina įprastos lytinių santykių formos, todėl griebiasi naujų, kaip kolektyvinis seksas, oralinis ir pan. Sulaukę dvidešimties metų, daugelis keičia seksualinę orientaciją, tai yra, tampa homoseksualistais ar biseksualais. Kai kurie į pagalbą pasitelkia net chirurgiją ir keičia savo lytį. Toks gyvenimėlis negali neiššaukti abejų lyčių genetinės programos pažeidimų. Amerikietės tokioje tragiškoje būklėje, kad jau ketvirtadaliui šios šalies piliečių reikalinga nuolatinė psichiatrų pagalba.

Visišką dorovinę laisvę išpažįstančios amerikietės gyventojų skaičių didina individais su aiškiai išreikšta patologija: geriausiu atveju – tinginiais, blogiausiu – nusikaltėliais. Dirba tik kas antras darbingas žmogus. Nuolatos didėja prievartautojų skaičius. FTB duomenimis, išprievartaujama kas ketvirta mergaitė iki dvylikos metų. Tai reiškia, kad ketvirtadalio moterų genofondas nepataisomai sužalotas brutalios prievartos. O juk sutinkamai su telegonijos dėsniais, pirmasis vyras moters gyvenime dalį savo genetinės programos perduoda jos būsimiesiems vaikams, ir visai neturi reikšmės, ar ji pastojo po pirmųjų santykių, ar ne.

Dar viena Amerikos dorovinio palaidumo pasekmė yra ta, kad milijonai mergaičių, norėdamos be jokių suvaržymų mėgautis seksu, savanoriškai sterilizuojasi, todėl negali turėti palikuonių. Ar bereikia stebėtis, kad jau ketvirtadalis suaugusių Amerikos gyventojų yra homoseksualistai ir lesbietės? Tokie dalykai labai skatina visos tautos išsigimimą.

Po viso to ar galima sakyti, kad griežtesnių moralinių normų taikymas moterims yra neteisingas, kai jos taip stipriai įtakoja visuomenės vystymąsi viena ar kita linkme? Tai jos gimdo vyrus, kurie nesugeba atlikti savo pareigų šeimyniniame gyvenime. Štai kodėl į dorovinį kelią pirmiausia reikia grąžinti moteris.

Views All Time
Views All Time
2128
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!