Tėvai galvoja, kad svarbiausia – duoti vaikui gerą išsilavinimą, sudaryti jam sąlygas tapti turtingu ir įtakingu ir panašiai. Bet jie klysta. Svarbiausia – rūpintis jo gerų savybių ugdymu ir kad jis taptų kokios nors srities specialistu, bet būtinai pagal savo polinkius ir asmenybės tipą. Kitaip nebus progreso. Kai jau yra dvi rankos, trečia niekaip neišauga. Taip ir polinkiai. Auklėjimas sėkmingas, kai suvokiami tokie dalykai. Sutinkamai su karmos dėsniu, jeigu jūs nesudarote sąlygų tinkamam vaiko vystymuisi, tai sekančiame gyvenime susidursite su ta pačia problema – jus mažą irgi taip auklės. Teisingai auklėjant vaikus, kitame gyvenime pas jus išsivystys geriausi charakterio bruožai.

Jeigu vaikas, atitinkantis ketvirtą asmenybės tipą, taps paprastu, bet kvalifikuotu darbininku, turinčiu geriausius charakterio bruožus, tai jo gyvenimas bus labai laimingas. Gali būti, kad jis neturės nei mažiausio valdžios troškimo, jo nedomins mokslai ar dar kas nors. Žinoma, žmogus kartais turi kokį nors hobį, bet tai mažai įtakoja jo pagrindinę gyvenimo kryptį, kaip ir mažas upeliukas negali pakeisti didelės upės vagos.

Jeigu žmogus nuo vaikystės linkęs į biznį ir jį teisingai šia kryptimi auklėjo, tai jis irgi tampa šio reikalo specialistu ir dosnia asmenybe. Jis yra naudingas visuomenei, gerbiamas ir laimingas žmogus. Jam labai svarbu ugdyti tokias savybes, kaip nesavanaudiškumas, gailestingumas, o jau tada savaime, tiksliau, iš praeitų gyvenimų patirties, atsiras sugebėjimas daryti pinigus. Jeigu jis nebus nei dosnus, nei gailestingas, tai turtai neatneš jam laimės. Jau greičiau jis kentės dėl kitų žmonių pavydo ir meilikavimo.

Jeigu žmogus turi polinkį nurodinėti, komanduoti, jame reikia ugdyti teisingumo jausmą ir norą ginti kitus. Mokyti vadovauti nereikia, tą jis moka ir pats. Tokie žmonės nuo pat gimimo siekia nugalėti priešininkus ir apginti savo ar kitų interesus. Jis visur įvedinėja savo tvarką. Jeigu jis neturės teisingumo jausmo ir nesirūpins jam pavaldžiais žmonėmis, tai visur ir visiems jis neš tik nemalonumus.

Vaiko, turinčio polinkį į mokslus, nereikia versti ruošti pamokas – jis daro jas pats ir su apetitu. Jame reikia ugdyti sąžiningumą ir… “Nesvarbu, kokius pažymius tu parneši. Svarbiausia, vaikeli, kad tu viską darytum su meile ir ne dėl savęs, bet dėl kitų”.

Auklėjant pirmo tipo vaikus, jiems reikia duoti žinias. Šiam tikslui reikia rasti tinkamą žmogų. Reikia žinoti, kad toks žmogus – ne tas, kuris žino šimtą kalbų ir visas enciklopedijas, o tas, kuris turi geriausias charakterio savybes ir praktinį žinojimą, kas reiškia, kad jis yra ekspertas kokioje nors srityje. Skirtingai nuo dabartinės visuotinai priimtos švietimo sistemos Vedos nurodo, kad svarbiausia – išauklėti ne specialistą, o žmogų, turintį gerąsias savybes ir norą savo žinias perteikti kitiems žmonėms.

Antro tipo vaikus reikia mokyti teisės, vadybos, kartu duodant supratimą, ką reikia ginti, koks vadovavimo tikslas, kaip rūpintis pavaldiniais ir kaip siekti tikslo. Tikras vadovas nuolatos galvoja, kaip savo pavaldinius padaryti laimingais, jis nesiekia juos išnaudoti. Reikia, kad visuomenėje būtų tvarka, tada bus klestėjimas ir visi bus laimingi. Šiuo atveju vaiko auklėjimui taip pat reikalinga asmenybė, turinti savybes, kurios ją įgalina vesti paskui save žmones.

Trečio asmenybės tipo vaikams ugdomos savybės sąžiningai, be apgaulės daryti biznį, taupiai naudoti lėšas ir, svarbiausia, teisingai jas panaudoti – didesniam visuomenės labui. Juos taip pat reikia mokyti padėti neturtėliams, aukoti ir panašiai.

Linkusiems į paprastus darbus vaikams reikia suteikti galimybę išvystyti savo darbinius sugebėjimus, mokyti juos kuo geriau atlikti tai, ką jie mėgsta. Jiems reikia pirkti visokius konstruktorius, kad jie galėtų meistrauti, kiek jiems patinka. Labai svarbi detalė – vaiko polinkius apibūdina ne tai, ką jis nori padaryti sau, o tai, ką jis nori padaryti dėl kitų. Nereikia jų versti daryti tai, kas priešinga jų prigimčiai. Taip auklėjant, vaikai irgi užauga žmonėmis, pasižyminčiais kažkokioje darbo srityje.

Views All Time
Views All Time
2842
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!