Artėjant Vasario 16-ajai, Švietimo ir mokslo ministerija inicijavo ir pirmą kartą po 1990 m. išleido plakatus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Plakatus gaus kiekviena Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinė mokykla. Plakatai – naujos „Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos“ viena iš priemonių.

„Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą“ parengė švietimo ir mokslo ministro Remigijaus Motuzo įsakymu sudaryta darbo grupė. Pagal programą, pilietinį ir tautinį vaikų bei jaunimo ugdymą skatinančioms priemonėms numatyta skirti finansavimą iš valstybės biudžeto. Šiemet skirta 690 tūkst. litų.
Be to, pažintinei mokinių veiklai (ekskursijoms į muziejus, žymias vietas) finansuoti pirmą kartą mokinio krepšelyje šiemet skirta 2,5 mln. litų.

„Tautinis ir patriotinis ugdymas mokyklose vyksta ir dabar, kai kuriose ugdymo įstaigose – itin patraukliomis jaunimui formomis, tačiau matome, kad to šiandien nebepakanka. Dabar parengta programa ir numatytas priemonių finansavimas iš valstybės biudžeto leis pilietinį ir ypač tautinį ugdymą mokyklose padaryti kryptingesnį, nuoseklesnį, patrauklesnį, bus parūpinta naujų tokio ugdymo šaltinių“, – sako švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas.

„Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa“ užsibrėžė uždavinius atnaujinti formalųjį ir neformalųjį pilietinio bei tautinio ugdymo turinį Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklose, pagerinti mokytojų ir dėstytojų kompetenciją šiose srityse, sustiprinti demokratinę mokyklų kultūrą. Siekiant šių uždavinių, be kita ko, numatoma inicijuoti ir remti mokyklų bendruomenių kuriamus ir įgyvendinamus pilietinio bei tautinio ugdymo projektus. Taip pat inicijuoti ir sukurti reikalingų mokymosi šaltinių, vaizdinių priemonių, jomis bei valstybine, tautine simbolika aprūpinti mūsų mokyklas.

Plakatai, skirti Vasario 16-ajai, jau iškeliavo į Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių miestų, taip pat į dvidešimt vieno rajono mokyklas. Iš viso išleista 2000 plakatų, iš jų pusė jau atsiimta.
Netrukus bus išleisti plakatai, skirti Kovo 11-ajai. Šiemet Švietimo ir mokslo ministerija taip pat parems keletą patriotinio ir tautinio ugdymo projektų, kuriuos vykdo mokyklos. Pavyzdžiui, populiarųjį Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos organizuojamą dainų konkursą-festivalį, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai atminti. Šiemet, vasario 17 dieną, Panevėžyje vyksiantis konkursas bus jau 10-asis, jame dalyvaus svečiai iš Danijos, Latvijos ir kitų šalių.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė Tel. (8 5) 2743136

Views All Time
Views All Time
3505
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!