Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo” pakeitimo” patvirtinti naujos redakcijos dokumentai: Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatai.

Naujos redakcijos dokumentais patikslinamos egzaminų organizavimo ir vykdymo procedūros. Nuo šių metų gegužės mėnesio keičiama egzaminų ir kandidatų registracijos tvarka: kaip ir brandos egzaminų valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų bei kandidatų registravimas vyks Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, šioje sistemoje vyks ir minėtų egzaminų rezultatų registravimas. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatuose patikslinta komisijų sudarymo tvarka.

Siekiant padėti suaugusiesiems kitakalbiams savarankiškai pasirengti valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminams išleistas naujas leidinys “Pasirenk egzaminams pats!”.
Leidinyje ,,Pasirenk egzaminams pats!” pateikiami valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios, antrosios ir trečiosios kategorijų testų trumpi turinio, užduočių aprašai, testo vertinimas bei po vieną visų kategorijų testų pavyzdžiai; taip pat pateikiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino temos, egzamino testo klausimų pavyzdžiai, dokumentų, reglamentuojančių testavimo procesą, bei literatūros sąrašas, pateikiami atsakymai į dažniausiai iškylančius klausimus, susijusius su valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminais.

Šis leidinys pravers ne tik asmenims, savarankiškai besirengiantiems valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminams, bet ir valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nariams, konsultuojantiems kitakalbius pasirengimo egzaminams klausimais, bei mokytojams, mokantiems suaugusiuosius valstybinės kalbos.

Views All Time
Views All Time
3653
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!