Kiekvienais metais lapkričio 16-ąją minima Lietuvos pašto įkūrimo 1918 metais diena.

Šios sukakties proga sveikiname Lietuvos pašto darbuotojus ir visus, kurie naudojasi Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis!

Daug kas yra linkęs pašto įkūrimo datą Lietuvoje laikyti 1562 metus, kai Žygimantas Augustas pavedė Kristupui Taksiui organizuoti reguliarų pašto vežimo maršrutą Vilnius-Krokuva-Viena-Venecija. 1583 metais Steponas Batoras suteikė paštui viešumą, nustatė vienodus mokesčius, tai yra galimybę paštu pasinaudoti visiems žmonėms.

Kodėl 1918 lapkričio 16-oji laikoma Lietuvos pašto įkūrimo diena? Būtent tą dieną Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Martynas Yčas pasirašė potvarkį, kuriuo buvo įkuriama Lietuvos pašto valdyba. 1919 metų sausį jau veikė 18 paštų, o metų pabaigoje – 92 pašto įstaigos, 2 pašto agentūros – dirbo 367 darbuotojai.

AB Lietuvos paštas laikomas nepriklausomos Lietuvos Respublikos pašto įpėdiniu. Valstybės įmonė (nuo 2006 metų sausio 3 dienos – akcinė bendrovė) Lietuvos paštas buvo įsteigta 1992 metų sausio 1 dieną.

Šiuo metu Lietuvos paštas turi plačiausią pašto tinklą visoje Lietuvoje – paslaugas teikia 934 stacionariuose paštuose (iš jų mieste – 225, kaime – 709), 6 kilnojamuosiuose paštuose ir 14 pašto poskyrių, iš viso – 955 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose. O didžiausių Lietuvos bendrovių pagal darbuotojų skaičių šimtuke 2005 m. bendrovė, kaip ir praėjusiais metais, užima trečiąją vietą – vienuolikoje Lietuvos pašto filialų dirba daugiau nei 8000 darbuotojų.

Views All Time
Views All Time
4437
Views Today
Views Today
1
0 0