Antanas Jonušas

Leidžia Lietuvos pašto ženklų ir specialių antspaudų katalogą, yra sukūręs ir išleidęs daugiau kaip 270 originalių meninių pašto vokų ir atvirlaiškių.

P.O. Box 89. LT-2000 Vilnius, Lietuva. tel. 265 26 92.

Suvenyriniai vokai

Eil. Nr. Išleidimo data Voko apibūdinimas Tiražas

216 1997.01 M.Mažvydo “Katekizmui – 450 metų” 150
217 1997.01 I.Simonaitytė (1897-1978) 150
218 1997.01 J.Šliūpas (1861-1944) 120
219 1977.01 V.Jurgutis (1885-1966) 120
220 1977.01 M.Biržiška (1882-1962) 120
221 1977.01 K.Šaulys (1872-1964) 120
222 1997.01 Lietuvos filatelija ’97 150
223 1997.01 Lietuvos filatelija ’97 120
224 1997.02 Keliautojas ir alpinistas V.Vitkauskas 80
225 1997.03 Dailininkas V.K.Jonynas 150
226 1997.03 Ðv.Velykos 150
227 1997.03 Iš serijos “Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Henrikas Valua. 80
228 1997.03 Iš serijos “Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Steponas Batoras”. 80
229 1997.03 Iš serijos “Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Žygimantas Batoras”. 80
230 1997.04 A.Žmuidzinavičius “Tinklai džiūsta”, 1926. 120
231 1997.04 A.Krajinskas “Neringos kaimas”, 1994. 120
232 1997.05 A.Krajinskas “Senieji Kuršių marių laivai”, 1966. 70
233 1997.05 J.Knakfusas “Vilniaus katedra”, statyta 1387 m. 60
234 1997.05 J.Knakfusas “Vilniaus katedra”, statyta 1407 m. 100
235 1997.05 J.Knakfusas “Vilniaus katedra”, rekonstruota 1538 m. 60
236 1997.05 L.Gucevičius “Vilniaus katedra”, 1784 m. 60
237 1997.05 V.Sadovnokovas “Vilniaus katedra”, 1854 m. 100
238 1997.05 Romas Kalanta žuvęs ugnyje už Tėvynės laisvę 70
239 1997.05 Palangos Botanikos parkui 100 metų 150
240 1997.05 Iš serijos “Lietuvių liaudies instrumentai”. Ožragiai. 150
241 1997.05 Iš serijos “Lietuvių liaudies instrumentai”. Cimbolai. 150
242 1997.05 Iš serijos “Lietuvių liaudies instrumentai”. Skudučių komplektas. 150
243 1997.05 Iš serijos “Lietuvių liaudies instrumentai”. Ragų komplektas. 150
244 1997.06 Vlado Mikėno memorialas “Vilnius ’97”. 200
245 1997.06 Dail. P.Smuglevičius. “Vilniaus totoriai meldžiasi”. 100
246 1997.06 Karaimų kinesė Vilniuje 100
247 1997.06 Lietuvos krepšinis – Europos čempionXXXXs 200
248 1997.06 II”Baltijos jūros šalių” sporto žaidynės 200
249 1997.06 Apeiginė lazda. tūkst. metų prieš Kristų 70
250 1997.06 Iš serijos “Lietuviškos monetos” XIV-XV a. 70
251 1997.06 Iš serijos “Lietuviškos monetos” XIV-XV a. 70
252 1997.06 Iš serijos “Lietuviškos monetos” XIV-XV a. 100
253 1997.06 Iš serijos “Lietuviškos monetos” XIV-XV a. 70
254 1997.06 Jurgio Kairio skrydžiai skirti Lietuvai…/Kaunas. 1996.07.04/ 150
255 1997.08 Fotografas Kazimieras Mizgiris “Kuršių nerija” 150
256 1997.08 Fotografas Kazimieras Mizgiris “Kuršių nerija” 150
257 1997.08. Dail. R.Gibavičius. “Lietuvaitė”, 1963 m. 150
258 1997.09 P.Smuglevičius “Vilniaus senosios sinagogos vidus” 150
259 1997.09 J.Šapiro “Vilniaus Gaonui 200 metų”. Ex Libris. 150
260 1997.09 J.Šapiro “Vilniaus Gaonui 200 metų”. Ex Libris. 150
261 1997.09 Ið serijos “Lietuvos raudonoji knyga”. Bronzinis baravykas. 150
262 1997.09 Ið serijos “Lietuvos raudonoji knyga”. Aukðtasis briedþiukas.. 150
263 1997.09 Povilas Braþiûnas. /1897-1986/ 100-osios gimimo metinës 100
264 1997.09 Pasvaliui 500 metų 100
265 1997.09 Pranas Lembertas /1897-1967/ 100-osios gimimo metinės 100
266 1997.10 P.Rimša. “LDK Gediminas”. Medalis 100
267 1997.10 4 ið serijos “Tarp dangaus ir klajojančio smėlio”.Kuršių nerija. 100
268 1997.10 Vilkaviškis. 100
269 1997.11 Linksmų Šv.Kalėdų (Koredþas) 200
270 1997.11 Linksmų Šv.Kalėdų (“ongaueris) 200
271 1997.12 J.Daniliauskas “Liečianti” 50
272 1997.12 J.Daniliauskas “Mėnesiena” 50
273 1997.12 J.Daniliauskas “Liečianti paukštelį” 50
274 1997.12 J.Daniliauskas “Pakalnučių pardavėja” 50
275 1997.12 Gaulënø pradinė mokykla 80

Atvirlaiškiai

Eil. Nr.
Išleidimo data
Atvirlaiškio apibūdinimas
Tiražas

1 1996.01 Stumbrai. (Bison bonasus L.) 100
2 1996.05 Vydūnas. (1868-1953) – rašytojas, filosofas, švietėjas. 100
3 1996.05 Vydūnas. (1868-1953) – rašytojas, filosofas, švietėjas. 100
4 1996.05 Vydūnas. (1868-1953) – rašytojas, filosofas, švietėjas. 100
5 1996.05 Vydūnas. (1868-1953) – rašytojas, filosofas, švietėjas. 100
6 1996.09 M.K. Čiurlionis (1875-1911) – dailininkas, kompozitorius. “Auka”, 1909 m. 120
7 1996.09 M.K. Čiurlionis (1875-1911) – dailininkas, kompozitorius. “Kapinės”, 1909 m. 120
8 1996.09. LDK Gedimino paminklas Vilniuje. Pastatytas 1996.09.22. Skulp. V.Kašuba. 150

Views All Time
Views All Time
5571
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!