Atkūrus nepriklausomybę iškilo būtinybė patiems savame krašte rengti ir gaisrinės saugos specialistus. Šitą rūpesčių naštą savanoriškai rektoriaus prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko iniciatyva prisiėmė sostinės techniškasis universitetas. Pradėjęs vadovauti Darbo ir gaisrinės saugos katedrai, kuriai patikėta globoti ir rūpintis minėtųjų specialistų…
Plačiau >>