1918 metų Vasario 16-toji Iki 1918 m. Vasario 16-sios nepriklausomybės akto paskelbimo būreliui aktyviausių Lietuvos šviesuomenės žmonių teko nueiti vinguriuotą, daug pastangų ir taktikos pareikalavusį, diplomatijos baruose kelią. Didžiojo 1914 metų karo Lietuva buvo nuniokota, ūkis sugriautas, sutrikdytas visuomenės gyvenimas.…
Plačiau >>