Kas viešpatauja pasaulyje: meilė ar egoizmas? Klausimas nelengvas, susijęs su gyvenimo prasmės tema. Atsakyti į jį, tai tas pats, kas ieškoti atsakymo, yra Dievas, ar ne. Kam teikti pirmenybę: savo dvasiniam ar kūniškajam pradui? Ar ne apie tai kalba J.…
Plačiau >>