JONAS PAULIUS II Posinodinis apaštališkasis paraginimas Reconciliatio et paenitentia vyskupams, dvasininkams ir tikintiesiems apie susitaikinimą ir atgailą Bažnyčios misijoje šiandien   (Pabaiga. Pradžia Nr. 5) ANTRASIS SKYRIUS ATGAILOS IR SUSITAIKINIMO SAKRAMENTAS 28. Visais savo etapais ir lygmenimis Sinodas didelį dėmesį…
Plačiau >>