Gerbiami skaitytojai, šiais metais sukanka 180 metų, kai Luji Brailis sukūrė šešių taškų raštą akliesiems. Ateinančiais metais sukaks 80 metų, kai Pranas Daunys sukūrė lietuvišką brailio rašto abėcėlę. Ja, tik šiek tiek reformuota, naudojamės iki šiol. Dr. Valentinas Vytautas Toločka…
Plačiau >>