Atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje  (2 Kor 4, 2). Iš konteksto žinome, jog šie Pauliaus žodžiai atitinka jo pamokslavimo būdą ir jo darbų tikslus. Sąžinė yra moralinė proto arba intelekto funkcija. Tai ta prigimtinių mūsų savybių sritis,…
Plačiau >>