Spalio 4-ąją minime šv. Pranciškų Asyžietį, pranciškonų ordino įkūrėją. Šis nepaprastas žmogus, mylėjęs Kristų taip, kad buvo vadinamas "alter Iesus" (Kitu Jėzumi), ir šiais laikais lieka krikščionio idealu. (Pagal Ankstesniosios regulos XXII skyrių) Iš „saldžių" kičinių paveikslėlių ar net kai…
Plačiau >>