Gatvėje norom nenorom atkreipi dėmesį į išsiskiriančius transporto sraute automobilius, kurių šonai išmarginti reklaminiais užrašais arba kokiais nors piešiniais. Tokiais užrašais kaip „Langai Velux" ar ABB vargu ar ką nors sužavėsi - juk tai tik firmos ar gaminio pavadinimas. Bet…
Plačiau >>