Meilės ženklai
|

Meilės ženklai

Tai, kaip du žmonės bučiuojasi, ginčijasi ir netgi valgo, gali daug ką papasakoti apie jų tarpusavio jausmus. Gestų kalba labai išraiškinga. Jūs žvelgiate į vyrą, jis pagauna jūsų žvilgsnį ir meiliai kilsteli antakius. Jūs užsikeliate koją ant kojos, pirštukais į jo pusę, jis padaro analogišką judesį ir jūsų kojos suformuoja pusratį. Jis ištiesia ranką ir suspaudžia jūsų ranką. Nebuvo ištarta nei vieno žodžio, bet kiek daug išreiškėte savo judesiais! Klaidos negali būti: jums taip gera dviese! Signalai, kuriuos mes siunčiame žvilgsniais, veido mimika, rankų judesiais ir netgi pėdų padėtimi, turi prasmės – parodo, ar mums lengva bendrauti su žmogumi, ar mes gerai vienas kitą suprantame, kiek artimi mūsų santykiai. Patys to nepastebėdami, mes nuolat išreiškiame save judesiais, siųsdami emocinius signalus ir šifruodami gautus. Tikrovėje mes pasikliaujame šia negudria neverbaline informacija netgi labiau negu žodžiais, – mat intuityviai suprantame, kad už gudrių žodžių galima ir neįžvelgti tikrųjų jausmų. Kaip mes mokomės suprasti bendravimą be žodžių? Pasirodo, daugelio dalykų supratimas yra tiesiog įgimtas. Tačiau ne pro šalį ir pasimokyti, perprasti tą “dialektą”, kuriuo prabyla mylimas žmogus. Taigi kokius jausmus išreiškiame be žodžių kasdienėse situacijose? Susitinkate po sunkios darbo dienos Ir bučiuojatės.