Marijus Čekavičius iš Šventojo miško atvažiavo į Vilnių švęsti kovo 11 -osios. Ta proga jis padeklamavo eilėraštį.

Views All Time
Views All Time
69
Views Today
Views Today
1
0 0