“Alternatyva Lietuvai” buvo sukurta Vokietijos palaikymui. Nes “Alternatyva Vokietijai” dabar kaunasi ir už Vokietijos, ir už Lietuvos išlikimą. Faktiškai jie kaunasi už visą Vakarų Civilizaciją.

Jei susidarys bent keli šimtai veiklių narių – steigsime politinę platformą.
“Mūsų Gretos” – atskiras švietėjiškas sambūris, kurio jokiu būdu negalima tapatinti su Kazimieru Juraičiu.

Artimiausias aktualus projektas – kelionė į Krymą. Jau nuspręsta, kad važiuosime automobiliu. Nes taip ir pigiausia, ir nuvykus ten – mobilumas geresnis.

Automatiškai tas reiškia, kad važiuoti geriau su pilnu ekipažu, tuomet ir pigiau, ir reportažų daugiau padaryti galima. Projekto kaina – 3000 eurų 5 žmonių komandai. Surinkta jau 500.

Siųskite idėjas, pasiūlymus, pageidavimus ir žinoma, pinigus Pressjazz tiklalapyje nurodytais rekvizitais (siunčiant pinigus rašyti “Krymo projektui”).

Pinigus šiam projektui siųsti:
LT33 3500 0100 0288 9069 VšĮ “Tėvynės konduktoriai”;
Galima paremti ir Payser, Paypal, SMS žinutėmis, įėjus į PressJazz puslapį.

Views All Time
Views All Time
118
Views Today
Views Today
1
0 0