1948 m. Jungtinių Tautų priimtą genocido apibrėžimą, pagal kurį jį sudaro „veiksmai, kuriais ketinama visiškai ar dalinai išnaikinti tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę. Tarp tokių veiksmų įvardijami penki: 1. tos grupės narių žudymas, 2. jų fizinis žalojimas stambiu mastu, 3. tyčinis jiems primetimas prie visiško ar dalinio jų išnaikinimo vedančių gyvenimo sąlygų, 4. priemonių prieš gimstamumą toje grupėje taikymas ir 5. priverstinis vaikų iš vienos grupės perdavimas kitai“.

Kurie punktai tinka? 3 tikrai ir 5 galimai. O Karolio Venskaus dingusi peticija su milijonu parašų tik patvirtina prielaidą, kad ir čia galimas genocido elementas su masiniu vaikų pardavimu į užsienį.

1. Trys generolai – Česlovas Jezerskas, Jurgis Jurgelis, Mečys Laurinkus. Šaukiami į valstybės tarnybą, tarnauti Tautai.
2. Seimo narys – Zbignevas Jedinskis. Prašau susitarti su Viktoru Pranskiečiu dėl vizito. Pageidautina, kad dalyvautų Bakas, Skvernelis ir vyriausias policijos komisaras su Jauniškiu. Be to, pagal Seimo statutą jums priklauso pasirodyti LRT. Pabandykite susitarti, apie visus rezultatus nedelsiant praneškite.
3. Viačeslav Titov. Surink Olegą, Vaidą ir dumkit pas mane.
4. Vytautas Šustauskas. Skambink Varkalai, Drasos keliui ir rinkit žmones. Atvažiuosiu pats.
5. Žilvinas Razminas – organizuok susitikimą su Gervaldo vyrais.
6. Jura Subotinas – nerugatsia, neplevatsia, neorat, signatarov neoblivat. Ja raskril rot, ti zatknulsia. Tada atiduosiu Visaginą.
6. Žiniasklaida. Siaurusevičius. Jei nesugrąžinsi žiniasklaidos, lauks Artūro Račo likimas, kai išmetėt su vilko bilietu iš visų darbų ir atidavėt megztųjų berečių brigadininkui Algiui Ramanauskui terorizuot.
7. Privati žiniasklaida – Delfi, 15 min., LNK kurlianskio, tele 3. Jūsų nusikaltimą prieš tautą tirs Simonas Minkevičius.
8. Nuo šiol – jokių išpuolių prieš Ameriką, ar žydus, ar NATO. Tas bus vertinama kaip provokacija.
9. Mūsų gretos – nedelsiant į “Altenatyvą Lietuvai”. Nes nebus filmų “kas čia daros”.
10. Kreipimasis į zuikelius, kinkadrebėlius.
11. Neužimkit eterio niekais. Skambinkit per nurodytus asmenis.
12. Andrej Chramcov

Views All Time
Views All Time
81
Views Today
Views Today
1
0 0