2018-03-26 VSD spaudos konferencijos metu Kazimieras Juraitis nuo PressJazz televizijos išdrįsta užduoti nesuderintą klausimą: “jeigu Rusija kelia tokią grėsmę Lietuvąi, kodėl apie tai per 30 metų nėra jokios informacijos internetinėje erdvėje?”

Aukščiausi šalie saugumo pareigūnai viešai atsako, jog “Lietuvai apie grėsmes informaciją suteikia sąjungininkai, ir kadangi jie tais sąjungininkais pasitiki, tai informacijos netikrina”!!! T.y. aukščiausi šalies saugumo pareigūnai viešai permeta atsakomybę NATO sąjungininkams!

Po šio klausimo Kazimieras Juraitis neįleidžiamas į Seimą, jam apie tai nepranešant. Amerikietiškų demokratinių vertybių taikymą realiame gyvenime, žodžio ir spaudos laisvę VSD įvertina kaip “destrukcinį elgesį”.

Views All Time
Views All Time
114
Views Today
Views Today
1
0 0