1. Vasario mėn. Jonavoje įvykęs visuotinis žemdirbių suvažiavimas ir ką jisai parodo apie Lietuvos visuomenę; kieno klasės reikalus gina valdžios įstaigos ir ES struktūros? Kapitalizmas žemės ūkyje dabar ir tarpukario Lietuvoje.

V. Kapsuko “Buržuazinė Lietuva”:
https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2016/04/vk_burzuazine_lietuva.pdf

K. Markso “Kapitalo” 1 tomas, p. 679-681.:
https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2017/09/marksas_kapitalas_1.pdf

2. Marksistų požiūris į ES ir tarpvalstybines sąjungas apskritai. Imperialistinių sąjungų esmė pagal V. Leniną. Komunistai – prieš ES ir NATO, už šalių ir tautų savarankiškumą.

V. Leninas. Apie Jungtinių Europos valstybių šūkį:
https://marksistobiblioteka.wordpress.com/klasikai/v-i-leninas/straipsniai/apie-jungtiniu-europos-valstybiu-suki/

3. Ar rusai puola? Rusijos klausimas ir tarptautinis imperializmas. Daugiapolis pasaulis ir imperialistų tarpusavio konkurencija. Lietuvos neutraliteto idėja.

Baigiamos pastabos: proamerikietiški nacionalistai kaip JAV naudingi idiotai; kvietimas vienytis nesisteminei opozicijai, demokratinėms ir patriotinėms jėgoms.

Views All Time
Views All Time
77
Views Today
Views Today
1
0 0