Š.m. birželio 9 d. Lietuvoje viešėjo choras “Middlebury College Choir” iš JAV. Jie atliko platų repertuarą anglų, lotynų, žydų, estų, latvių ir lietuvių kalbomis.

Vizito metu svečiai iš JAV išmoko giedoti giesmę “Lietuviais esame mes gimę” (ž. Jurgio Zauerveino).

Labiausiai Jurgį Zauerveiną išgarsino 1879 m. parašytas ir pirmą kartą laikraštyje „Lietuviška ceitunga“ paskelbtas eilėraštis „Lietuvninkai mes esam gimę“, kuris laikomas Mažosios Lietuvos himnu. Jo sutrumpintas variantas su kompozitoriaus Stasio Šimkaus 1908 m. parašyta melodija buvo siūlomas ir kaip Didžiosios Lietuvos himnas. Nors oficialiu Lietuvos himnu tapo Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, Zauerveino eilėraštis neprarado populiarumo. Kaip himnas labiau žinomas sutrumpintas, visai Lietuvai pritaikytas, jo kūrinio variantas, kuriame dainuojami tik pirmasis, ketvirtasis ir paskutinis posmai, etnonimas „lietuvninkai“ pakeistas į „lietuviai“, o pats himnas pavadintas „Lietuviais esame mes gimę“.
Giesmę giedoti moko VDA kamerinio choro vadovas Arvydas Adamonis, atlieka “Middlebury College Choir (vadovas Jeffrey Buettner) ir VDA kamerinis choras (vadovai Arvydas Adamonis ir Asta Rauduvaitė).

Pamoka: “Lietuviais esame mes gimę”.
Arvydas Adamonis ir Jeffrey Buettner.
2018 06 09


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
“Mūsų Gretas” – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka Mūsų Gretų veiklai”.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
81
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!