Pranešu, kad įvykdyta pirma sėkminga “Alternatyvos Lietuvai” operacija, kodiniu pavadinimu “Spąstai barsukui”. Jos tikslas – tautai ir visuomenei parodyti, kaip vyksta parazitinei sistemai pavojingų judėjimų naikinimas, per kiršinimą ir skaldymą. Šis procesas vyksta klasikiniu būdu. Į esamą darinį infiltruojami agentai, kurie reikiamu momentu sunaikina lyderį ir perima valdymą. Taip vyko dar Aukščiausios Tarybos laikais, kai Rolandas Paulauskas įkūrė Tautininkų frakciją. Ji sparčiai plėtėsi ir buvo perspektyvi. Todėl į ją Landsbergis infiltravo Rasą Juknevičienę, kuri tuomet buvo Rastauskienė. Ji išsikovojo pozicijas ir kai tik jos autoritetas pakankamai sustiprėjo – išmetė Rolandą Paulauską už tai, kad šio pažiūros “prieštarauja Landsbergio”. Tada vairą perima nežinia iš kur atsiradęs Gintaras Songaila, kuris dabar skirsto žiniasklaidos pinigus. Ir nors oficialiai Tautininkų partijoje jo nėra, bet faktiškai muziką toje partijoje užsakinėja jis.

Todėl trys generolai sumanė operaciją “Spąstai barsukui”. Nes jei tas barsukas išaiškėtų vėliau, kai “Alternatyva Lietuvai” bus jau suklestėjus, tai ir žala bus didesnė.

Geri ryšiai su Rusijos ambasada ir Lietuvos taikdariška vizija tiesiogiai kenkia parazitinei klaninei valstybę valdančiai sistemai. Nes ginklavimasis – vienintelis būdas graženio pinigo “susikombinuoti”. Kai viskas išvogta ar pusvelčiui išdalinta, parazitams nėra kito kelio, kaip tik ginkluotis ir per ginklavimąsi, užkeliant pirkimo kainas, dalintis antkainį. Todėl nesvarbu, kad pensininkai pusbadžiu gyvena, todėl nesvarbu mokytojų atlyginimai…

Per operaciją “Spąstai barsukui” į juos įkliuvo Aras Sutkus. Jis yra tas asmuo, kuris naudodamas įtaką į silpniausias “Alternatyvos Lietuvai” grandis, pabandė sunaikinti pačią jos idėją. Bet į savo suregztus spąstus pats ir pakliuvo.

Views All Time
Views All Time
125
Views Today
Views Today
1
0 0