Š.m. gruodžio 19 d. Seimo spaudos konferencijoje signataras Zigmas Vaišvila priminė istorinius 1989 metus, kada jis kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio atstovas Kanados ir JAV lietuvių bendruomenių kvietimu drauge su žmona Regina Vaišviliene, LMB informacijos skyriaus vedėja, lankėsi ir JAV Nacionalinėje medicinos bibliotekoje Vašingtone. A.a Romo Sakadolskio ir jo žmonos Emilijos mintis suvesti šias dvi nacionalines bibliotekas buvo vainikuota LMB ir JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos sutartimi, kurios dėka be kitų sutarties dalykų Lietuvos medikams užtikrinama ir prieiga prie didelių informacinių bazių.

Pagrindinės Vakarų šalys turi nacionalines medicinos bibliotekas. Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga įstatymų leidėjo pripažintą valstybinės reikšmės Lietuvos medicinos biblioteką vadina žinybine, klaidina Vyriausybę ir Seimą.

2017 m. spalyje Seimo kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio vienasmeniniu siūlymu Seimas pakeitė Bibliotekų įstatymą – iš penkių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo išbraukė Lietuvos technikos biblioteką. Bibliotekos patalpas Vilniaus senamiestyje perėmė Krašto apsaugos ministerija, knygas nurašinėja generolai, naikinimui knygos vežamos į Grigiškes. Tai padaryta nesilaikant buvusio krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir Lietuvos technikos bibliotekos susitarimo dėl šios bibliotekos patalpų perėmimo tik po to, kai šiai bibliotekai krašto apsaugos ministerijos lėšomis bus pastatytas naujas pastatas.

2018 m. gruodyje Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis drauge su Seimo nariais Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, Agne Širinskiene, Asta Kubiliene ir Zenonu Streikumi jau iš sumažėjusio keturių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo pasiūlė išbraukti Lietuvos medicinos biblioteką.

Šios bibliotekos pastatas – Vilniaus centre Kaštonų gatvėje, bibliotekos moderniam centrui statyti Santariškių medicinos miestelyje dar 2004 m. skirtas, o 2006 m. teisiškai įregistruotas 5000 kv. m žemės sklypas. Dėl nepaaiškintų priežasčių ši statyba vis nepradedama.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė paaiškino, kas yra mokslinės valstybinės reikšmės bibliotekos Lietuvoje, kurių be nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos beliko keturios – Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos (Vrublevskių) biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka ir Vilniaus Universiteto biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka, nuo 2018-01-01 netekusi valstybinės bibliotekos statuso, prijungta prie dviejų darbuotojų Karo akademijos bibliotekos ir fiziškai baigiama likviduoti. E. Banionytė paaiškino, kad vienas pagrindinių Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos bendro darbo tikslų yra didelių informacinių duomenų bazių įsigyjimas, jų vartotojų aptarnavimas, informacinė sklaida, kuri galima tik vienijant pastangas ir resursus. Lietuvos medicinos biblioteka unikali ne tik dėl istorinio-kultūrinio paveldo (išsaugotos retos knygos nuo XVI a.), bet ir esminė mokslinės medicininės informacijos teikimo funkcija didžiuliam klientų tinklui, visoms neuniversitetinėms gydymo įstaigoms, kurios po LMB likvidavimo liktų be šių jų veiklai gyvybiškai svarbių paslaugų.

Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė Simona Ivaškevičienė (buvusi likviduotos Lietuvos technikos bibliotekos darbuotoja) paaiškino ne tik apie LMB teikiamas paslaugas, bet ir jų svarbą pacientams. 2019 m. Sveikatos apsaugos ministerija skirs 2,71 mln Eur sveikos gyvensenos formavimui ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimui (SAM tinkallapyje jau pasklebtos žinomų viešos sklaidos žvaigždžių pavardės), tuo tarpu 55 darbuotojų LMB kolektyvui metams skiriama tik 0,557 mln. Eur, t.y. tiems medicinos ir informacijos teikimo profesionalams, kurie tyliai ir tvarkingai beveik už minimalius atlyginimus dirba tikrąjį informacinį darbą, be kurio neįmanomas ir šių ekrano žvaigždžių darbas SAM projektuose.

LMB direktorė Salvinija Kocienė patvirtino, kad prieš tai Sveikatos apsaugos ministerija LMB biudžetą net sumažino 25%.
Gydytoja neurologė doktorantė Eglės Sakalauskaitė – Juodeikienė paskelbė Seimui, Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai gruodžio 19 d. pateiktą trijų medikų draugijų griežtą nesutikimą su LMB likvidavimu.

E. Banionytė atkreipė dėmesį, kad LMB šias paslaugas medikams ir visai visuomenei teikia neatlygintinai.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka”, jei turite omeny kažką konkrečiai, nurodykite, kam. Ačiū . Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911, PayPal: kazimieras.juraitis@gmail.com

Views All Time
Views All Time
43
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!