Skiriu šį monologą savo susiedui Donatui Katkui – pasak Delfio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, dirigentui.

Susiedas –senas žemaitiškas žodis iš kunigo Juozo Čiuldos sudaryto žemaitiškų žodžių žodyno.

Nuo žodžio “susėsti, pasėdėti”. Labai nežymiai šį gražų žodį pakeitus, pridėjus raidę “i” iš “susėsti” gaunama “susiėsti”. Iš taikaus pasisėdėjimo – aršaus konflikto prasmė. Čia kaip Levo Tolstojaus romane Karas ir Taika.

Jūs, mano susiede Donatai Katkau, apdrabstėte purvais režisierių Rimą Tuminą už tai, kad jis pasisako už Taiką.

Išvadinot jį komformistu, dirbančiu Kremliui ir panašiai. Na taip. Taikos idėjos nešimo prasme Rimas Tuminas dirba Kremliui, dar daugiau – Europos Sąjungai, o labiausiai – Lietuvai.

Ir jeigu jis “komformuojasi” prie ABSOLIUČIOS daugumos Lietuvos žmonių, tai sveikas protas sako, jog Tuminas atstovauja Lietuvą, jis – Lietuvos šviesuolis, inteligentas.

O su kuo komformuojatės, prie ko prisitaikote jūs, mano susiede Donatai Katkau?

Kelios dienos prieš išdergdamas Rimą Tuminą, jūs dalyvavote garsiame mitinge, kuriame pasakėte gražią kalbą apie tai, kaip reikia mylėti Lietuvą, ir apie tokius, “kurie žemina valstybę”.

Taigi, kas ta Lietuva, kas ta valstybė kaipo tokie?

Ar tai – tegu absoliučios mažumos, bet “daug pasiekusių” ir “geriausiai viską žinančių” saujelės, ar daugumos – nieko nepasiekusių, nieko nesuprantančių, ar visgi – visų kartu sudėjus? Manyčiau kad “VISŲ”. O jeigu netikit – tai vėlgi paklauskit pirmo sutiktojo. O jei VISŲ – tai neįmanoma atvejas, kad kažkas, pasakęs kad ir didžiausią kvailystę – gali būti apvadintas taip, kaip Jūs apvadinot Rimą Tuminą ir kartu su juo – ABSOLIUČIĄ daugumą Lietuvos žmonių, siekiančių Taikos.

Su kuo ir už kokias vertybes jūs einate,mano susiede Donatai Katkau?

Kartu su jumis psichopatišką kalbą rėžė Algis Ramanauskas Greitai, siūlydamas jaunimui “apšerti vaistais babas ir paslėpti jų pasus”, kad tik jos neitų balsuoti.

Ar jums neatėjo į galvą mintis kad ta “baba” gali būti jūsų žmona, jūs pats, jūsų susiedai?

Juk visi jūsų susiedai – tarybinio laikotarpio amžininkai.

Tas laikotarpis kūrybine prasme buvo pats produktyviausias ir jų visų, ir jūsų gyvenimuose.

Po jūsų susiedų laiptinių laiptais dulka kelios dešimtys pasaulinės reikšmės operų ir baletų, kurie sukurti, bet jau niekada nebus pastatyti.

Kodėl? Nes jie mena TSRS laikus, kurių prisiminti kitaip, kaip tik blogai – nevalia, nes taip moko kitas “susiedas” – Vytautas Landsbergis.

Šis susiedas keičia etikos dėsnius, politinę kultūrą, demokratijos supratimą.

Savo didžiajame traktate apie tai, kaip reikia bendrauti su politiniais oponentais, jis dviejuose puslapiuose paminėjo ekskrementus reiškiantį liaudišką žodį š..as net 36 kartus! Stulbinamas išradingumas, nepakartojama inteligencija!

Be abejo, jūs negalite juo nesekti, nes jūs juk taip pat veikiausiai laikote save inteligentu.

O be babų (t.y. jūsų ir visų kitų, kurie neįtiks jūsų sėbrams) eliminavimo iš politinio gyvenimo, jūsų sėbrai siūlo ir pačią valstybę šiek tiek pakeisti – padangas padeginant, valstybinius pastatus užimant.

Bet jūs gi tikriausia pasakysite “ne, ne, aš to nesiūliau”.

Įdomu, ar siūlė kas viešai sudeginti Rimo Tumino naują sodybą jo gimtadienio išvakarėse prieš porą metų? Bet ji sudegė.

Veikiausiai tą padarėte ne jūs. Tuomet kažkas (o gal vistik jūs?) taip pat režisierių išdergė, bet sudeginti jo namo tiesiogiai neliepė.

Tik viešai paskatino mylėti Lietuvą be Rimo Tumino. Bet sodyba sudegė.

Taip greičiausiai ir Vytautas Landsbergis tarptautiniame tribunole pasakys, kad tada, kai jis ragino “sukelti visoje Ukrainoje Maidaną”, jis juk nekvietė žudyti.

ir jis nekaltas, kad žuvo 10000 taikių piliečių, Ukraina neteko Krymo. Jis tik kvietė “sukelti Maidaną visoje Ukrainoje”.

Ukrainiečiams dabar “Maidanas” reiškia kraują, savų piliečių, Ukrainos vaikų ir babų žūtį, o ne šokius ir dainas.

O jūs raginate tik “mylėti Lietuvą”. Be ABSOLIUČIOS daugumos jos gyventojų. Tiesiogiai jūs neliepiate deginti sodybų, šerti psichotropiniais vaistais babų.

Už jus paragina jūsų sėbrai. Jūs esate tik jų inteligentiškasis “stogas”, ramstis ir paskata, šiuolaikiškai tariant – motyvacija…

Greičiausiai mums nelemta ant kelmelių prie dar nesudegintų sodybų susėsti, kad Lietuvos reikalus aptartume.

Jūs aklai vykdote savo idėjinio dvasinio Mokytojo instrukcijas, kad Tauta susiėstų, bet ne pakalbėti susėstų.

Todėl į kiekvieną tokį maidanišką mitingą, ar sudegintą sodybą, mūsų atsakas bus – viešas susiediškas žygis į vis kitą užsienio šalies ambasadą.

Viešinant vis naujas pavardes, kurie savo “AŠ” iškelia virš ABSOLIUČIOS daugumos Lietuvos gyventojų.

Esamų ir jau pabėgusių. Tegu ir “nieko nepasiekusių”. Tegu ir “runkelių”, O vistik – būtent dėl jų, dėl; tų “runkelių”, mes viską ir darome…te būna Taika!

Views All Time
Views All Time
88
Views Today
Views Today
1
0 0