Ugnei 15 metų, bet ji jau 10 metų gyvena Londone. Kadangi jos vaikystė prabėgo Utenoje, ji šį miestą laiko gimtuoju. Lyginant su prisiminimuose gyvenančiais vaizdiniais, dabar Lietuva tragiškai ištuštėjusi. Bet ta aplinkybė netrukdo šviesiems jausmams, kurie plūste užplūsta, vos tik išlipus iš lėktuvo. Mokosi Ugnė katalikiškoje mokykloje, bet religinių dogmų ten niekas per prievartą nekiša. Apskritai “Lietuvoje švietimo sistema geresnė”, – sako mergina. “Pagrindinis pliusas Lietuvos naudai – kad čia niekas nestabdo mokymo proceso dęl vieno destruktyvaus proceso dalyvio. O Londone visa klasė mandagiai ir kantriai lauks, kol vienas kvailys baigs plepėti”, – samprotauja Ugnė.

Lietuviai už anglus stipresni! 2019 08 08 G.LUNSKIS IR PRAEIVIAI


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka”, jei turite omeny kažką konkrečiai, nurodykite, kam. Ačiū . PayPal: kazimieras.juraitis@gmail.com

Views All Time
Views All Time
2
Views Today
Views Today
1
0 0