Gerbiamas p. Donaldai Džonai Trampai, Jūsų Ekscelencija. Pagal savižudybių skaičių Lietuva užtikrintai pirmauja Europoje, pagal emigraciją – taip pat. Likusiai daugumai gyventojų daliai sukeltas sunkus psichikos sutrikimas paranojinė šizofrenija. Lietuva, kartu su Puerto Riku ir Latvija, taip pat įeina ir į greičiausiai nykstančių valstybių trejetuką pasaulyje.

Lietuvos teisėsauga neveikia, nes ji saugo ir aptarnauja parazituojančios nusikalstamos grupuotės interesus. Tam įrodymas – ir aukščiau minėtas teismo procesas, kuris bet kurioje Europos šalyje, nekalbant jau apie JAV, būtų neįsivaizduojamas.

Tauta, kuri nesugeba išsaugoti savo Nepriklausomybės – greičiausiai jos ir neverta. Lietuva – ne išimtis. Ir jeigu mes, Lietuvos Tauta, pati tos Nepriklausomybės neatsiims – tos Nepriklausomybės nesuteiks joks dėdulė, remiamas iš užsienio, kad ir kokius gražius žodžius jis suoktų.

Taip vadinama Lietuvos valdžia, pažeisdama Lietuvos Respublikos Konstituciją, įsileido į Lietuvos teritoriją JAV karines bazes. Tačiau nesutvarkė tam reikalingos juridinės bazės, reikalingos svetimai kariuomenei į Lietuvos teritoriją. Ji nesurengė visuotinio referendumo, būtino tokių bazių buvimui legalizuoti. Tas sudaro visokias prielaidas spekuliacijoms tarptautinėje arenoje, kad Jungtinių Amerikos Valstijų karinės bazės Lietuvoje gali būti neteisėtos ir nelegalios. Dabartinė Lietuvos valdžia visiškai nekompetentinga, ji kompromituoja savo strateginius partnerius ir kelia grėsmę jų geram vardui, prestižui ir patikimumui.

Nepriklausomos Lietuvos vardu aš Jūsų, pone Prezidente, nuoširdžiai atsiprašau. Ačiū už nuolatinę tiek moralinę, tiek materialinę, tiek karinę pagalbą tiek Lietuvos partizanams po Antrojo Pasaulinio karo, tiek dabrtiniu metu. Žinodami, kad Jungtinės Amerikos Valstijos nuosekliai saugo taiką visame pasaulyje, tikimės Jūsų palaikymo naujame Nepriklausomos Lietuvos raidos etape.

Mes, Nepriklausomos Lietuvos atstovybė, nutarėme sustabdyti Rusijos agresiją ne kariniu, o taikiu susitarimų būdu. Nėra jokių abejonių, kad Rusija nepretenduoja nei į Lietuvos, nei į kitų Pabaltijo valstybių teritorinį vientisumą, taikų sambūvį.

Po 2019m. rinkimų į Lietuvos Respublikos prezidentus mūsų kandidatas į prezidentus, “Tautos prezidentas” paleidžia Seimą. Jis privalo tą padaryti, nes Lietuvos valstybingumą dabar naikinančių parazitų šeimininkai reikalauja ne Taikos, bet karo. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, reformuoja rinkimų įstatymą, pagal kurį turi būti itin išryškinta tautos savivaldos funkcija, tiesioginio valstybės valdymo galimybė, reformuoja teismų sistemą. Čia – pagrindinis siekis vidaus politikoje. “Tautos prezidentas” skelbia Lietuvos neutralumo politiką. Visos ginkluotei skiriamos milijardinės lėšos nedelsiant nukreipiamos emigrantų sugrąžinimo politikai, skurstantiems pensininkams, daugiavaikėms šeimoms, mokytojams, gydytojams, socialinei atskirčiai mažinti, o ne brolžudiškam karui kurstyti.

Tarptautinėje politikoje “Tautos prezidentas” siekia sukurti taikos zoną “nuo jūros iki jūros”, t.y. nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Čia jis pasiruošęs vaidinti išskirtinio lyderio vaidmenį.

Tas be abejo, Jungtinėms Valstijoms, kaip nuolatinei taikdarei ir strateginei partnerei, bus labai paranku.

Šį scenarijų įgyvendinti nebus lengva. Nes parazituojanti aukščiau minėtų nusikaltėlių šutvė įnirtingai saugos Tautos sąskaita išsiaugintą riebalinį sluoksnį ir sotų bei patogų parazitinį gyvenimą. Tos gaujos rankose visos Lietuvos valstybę imituojančio aparato gijos, pinigai, žiniasklaida. Viskas, bet ne Tauta su jos Dvasia. Ir štai tuomet, jeigu jie, kaip ir visada ligi šiol, bus kurti Tautos balsui, tuomet mes Jūsų,pone Prezidente, paprašysime Jūsų, kaip strateginio partnerio, paslaugos:

Tarpininkauti Jungtinių Tautų Organizacijoje, kad į Lietuvą prevenciškai nedelsiant būtų įvestos tarptautinės taikos palaikymo pajėgos lygiateisiškų demokratinių rinkimų užtikrinimui. Pretekstas – tarptautinių teroristų sukurto totalitarinio režimo vykdomas nuolatinis Tautos genocidas, demokratijos nebuvimas, nuolatinė grėsmė ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Nes tuo atveju, jeigu parazitinė Lietuvos vardą pasisavinusi valdžia ir toliau tęs totalitarinę politiką – Nepriklausomos Lietuvos Tauta ketina pradėti taikią, konstitucinę revoliuciją. Ji ketina atsikratyti parazitinių klaninių grupuočių, užgrobusių Lietuvą.

linkiu Jums ir Jūsų šeimai kuo geriausios sveikatos
čia buvo
Nepriklausomos Lietuvos atstovas –
Kazimieras Juraitis iš visuomeninė televizijos PressJazz studijos

Views All Time
Views All Time
105
Views Today
Views Today
1
0 0