Šiandien pirmą kartą kalbu neformalaus Lietuvos Laisvų žurnalistų sambūrio vardu. Čia nesėdėčiau, jeigu Lietuvoje būtų puoselėjama nepriklausoma žurnalistika, jeigu galiotų pasaulyje pripažintos žurnalistikos taisyklės, etika.

Pagrindinis žurnalistikos pašaukimas ir uždavinys – kiek įmanoma objektyviau nušviesti įvykius. Jei egzistuoja normali, laisva žurnalistika – ji atlieka visuomenės psichinės sveikatos gydytojo funkciją. Kai pradeda dominuoti nuo didelio privataus kapitalo priklausoma, ar tik valstybinė žiniasklaida – galime tikėtis bėdos.

Čia susirinkome, kad aptartume beprecedentinį atveją – protesto – bado akciją “Už teisingumą Lietuvoje” Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros. Kiekvienam normaliam žurnalistui aišku, kad kuo įvykis išskirtinesnis, unikalesnis – tuo jis reikšmingesnis žurnalistiniu, publicistiniu požiūriu. Kaipgi Lietuvoje nušviečiamas šis įvykis? Mes, t.y. laisvi žurnalistai – stengiamės laikytis žurnalistinės etikos, požiūrio objektyvumo principų. Iš kitos pusės gi važiuoja sunkusis propagandinis buldozeris, kuris nori marginalizuoti laisvuosius žurnalistus, paversti juos “svetimos valstybės agentais”, arba bent jau “naudingais idijotais”. Kalbu apie Andriaus Tapino Laisvės TV ir kaip ši “chuntos televizija” (taip savo veidaknygėje šią televiziją vadina pats A.Tapinas) – kuria taip vadinamą “nepriklausomą” informacinį produktą ir skleidžia ją per Delfi. Čia ne vieta ir laikas smulkiai aptarinėti ar įvertinti šios “chuntos” turinį, manau, kad jau pribrendo reikalas žurnalistikoje pribrendusią krizę nagrinėti su specialistais, ekspertais. Todėl siūlau visiems susipažinti su dviem videoreportažais:
Vaidos Juozapaitytės ir Kazimiero Juraičio – “Bado, ar paskutinės Vilties akcija” (šį reportažą galite rasti Ekspertai.eu., “Laisvame Laikraštyje”)
https://www.youtube.com/watch?v=EG17OIshZqU
ir
Profesionalūs protestuotojai: Kas jie ir iš ko gyvena? R.I.T.A. SO1E01
https://www.youtube.com/watch?v=Fp5PjzaCj6U

Peržiūrėkite juos abu, ir sau nuspręskite, kuris iš jų labiau atitinka bado akcijos turinį bei formą.

O kalbant apie bado akciją – kiekvieno žurnalisto pareiga pasirūpinti, kad ji ir toliau būtų nušviečiama kuo objektyviau, kuo profesionaliau ir gausiau. Tas siekis nušviesti įvykį visiškai nereiškia, kad mes skatiname rinktis tokią protesto formą. Mes – žurnalistai ir publicistai, nesame renginio organizatoriai. Bet jeigu žmonės tokį būdą pasirinko (o beje, daro tą teisėtai ir legaliai), – tai privalome atlikti savo žurnalistinę – publicistinę priedermę ir visiems papasakoti, ko gi tie žmonės renkasi, ir ko jie prašo ar reikalauja…

Mes, Lietuvos laisvi žurnalistai, susitarėme, kad periodiškai filmuosime ten susirinkusių žmonių skundus bei bėdas. Pradžiai sutarėme, kad pirmą filmavimą organizuosime rytoj, t.y. penktadienį 13 valandą Daukanto aikštėje. Su žmonėmis pabendrauti ketina Laisvo Laikraščio redaktorius Aurimas Drižius.

Antras filmavimas ten pat numatytas pirmadienį, taip pat 13 val.. Žmones (jei tik suspės sugrįžti iš kelionės užsienyje) žadėjo priimti LR Seimo narys Petras Gražulis. Apie vėliau planuojamus filmavimus pranešime atskirai.

Gad nesusidarytų grūstis, ar netvarkos išvengimui, žmonėms filmavimui siūlome registruotis pas renginio organizatorę Scholestiką Katavičienę, tel. 8 611 51329, arba pas koordinatorę Vidą Stankūnienę tel.8 603 44498.

Taipogi raginame visus, turinčius norą, galimybių ir valios padėti informacijos skleidime – kviečiame dėtis prie mūsų. Nebūtina visiems būriuotis Daukanto aikštėje. Padėti gali ir perpasakodamas įvykius, pasidalindamas naujienas per savo veidaknygę, komentuodamas. Be to, yra žmonių, kurie dėl sunkios materialinės ar sveikatos būklės negali atvykti į Vilnių – nufilmuok juos, kad ir telefonu, ir atsiųsk mums. Na, o mes pasistengsime tą išviešinti.

Tegausėja mūsų gretos!


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
“Mūsų Gretas” – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka Mūsų Gretų veiklai”.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
71
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!