Senasis lietuvių tikėjimas savyje neša kai kuriuos astrofizikų atradimus. Jie, kaip ir mūsų protėviai, laiko neatsieja nuo erdvės ir vadina juos bendriniu “Erdvėlaiko” vardu. Pagal mūsų senovinį (pagonių) supratimą, tikėjimas – tai dalyvavimas gyvenimo tėkmėje, plaukiant joje ne atsitiktine tvarka, o prisitaikant prie tos tėkmės tvarkos ir dėsnių. Todėl ir vadinamas Tikėjimu, t.y. Tik Ėjimu, grindžiant savo kelionę per gyvenimą pasaulio Rėdos supratimu. Pasaulis niekados nestovi vietoje, jo Rėda pasipildo vis naujais reiškiniais, kuriuos privalu suprasti, jeigu norime būti sėkmingais.

Pagal mūsų protėvių pasaulėžiūrą visa informacija apie pasaulį buvo vaizduojama bangomis. Ji stebėtinai panaši į Akcijų biržose, ar Forexe vykstančių procesų šiuolaikinį supratimą.

Viena iš žinomų žynių palikuonių, kurie savo žinias gavo tiesiogiai iš savo protėvių, buvo Andželika Tamaš. Išeidama Anapus, ji paliko “Amžinąjį lietuvių – latvių artojėlių (žynių) Artūro- Roberto kalendorių”, kuriame aprašyti pagrindiniai mūsų protėvių pasaulėžiūros principai.

Įdomu tai, kad tie principai nėra dogmatiški. tai – nuolat besivystantis mokslas apie pasaulį ir žmogų tame pasaulyje, kitaip tariant – mūsų Tikėjimas.

Views All Time
Views All Time
116
Views Today
Views Today
1
0 0