Pasijutusi nebaudžiama, tarptautinių teroristų gauja aiškiai diktuoja politinių pažiūrų leidžiamas ir draudžiamas kryptis. Tokiu būdu psichologinio smurto pagalba griaunami valstybės valdymo pamatai. Iš demokratinio valdymo jau atvirai pereinama į totalitarinį valdymą. Primename, kad šis Gabrieliaus Landsbergio politinio pažiūrų cenzo įvedimas atsirado Lietuvą aplankius trečiai pagal dydį Vokietijos partijų “Alternatyva Vokietijai”, kuri Bundestage turi 93 atstovus.

Leiskite Jums priminti geopolitinę situaciją. Labai supaprastintai ji tokia.

Jungtinės Amerikos Valstijos išgyvena kone dižiausią krizę nuo pilietinio karo laikų XIX amžiaus viduryje. Egzistencinę krizę. Tas susiję su dolerio, kaip hegemoninės pasaulio valiutos, vaidmens žlugimu.

Šios krizės neįmanoma išspręsti kitaip, kaip tik per totalų pasaulio chaotizavimą, rinkų perskirstymą, santykių tarp valstybių perdalijimus, su tuo susijusius sienų perbraižymus ir pan..

Europos Sąjunga šiame kontekste taip pat yra JAV taikinys, nes tiek valiutų, tiek prekių rinkose sudaro ženklią konkurenciją.
Būdama Europos Sąjungos nare, Lietuva įeina į NATO karinį bloką. Nusikalstama grupuotė įvairiomis manipuliacuijomis ir pažeisdama LR Konstituciją, į Lietuvos teritoriją įsileido užsienio, t.y. JAV, suinteresuotos konfliktu su Rusija, kariuomenę (pabrėžiam – ne NATO, bet vienos iš šio karinio bloko narių, užsienio valstybės JAV).

Tokiu būdu atsitiko taip, kad Lietuvą valdo ne Lietuvos žmonės, jos piliečiai, bet užsienio valstybė JAV per nusikalstamą gaują, kuri psichologiškai terorizuodama vykdomąją ir įstatymus leidžiančiąją valdžą, neva legitymizuoja savo nusikalstamus sprendimus.
Tačiau iš tiesų vykdo Lietuvos gyventojų genocidą. Nes pagrindinis JAV tikslas – paruošti Lietuvos teritoriją būsimam karui su Rusija. Karui, kurio Lietuvos teritorijoje nebūtų, jeigu Lietuva vykdytų nepriklausomą nuo užsienio valstybės JAV, politiką.

Tokiu būdu, šios nusikalstamos grupuotės, patekusios į valdžią, itin agresyvūs veiksmai sukelia tiesioginę grėsmę ne tik Lietuvos nacionaliniam saugumui, valstybingumui, bet ir grėsmę visam rytiniam ES regionui, ir netgi visam Europos Sąjungas teritoriniam vientisumui.

Nes prognozuoti būsimo karo baigties negali niekas ir galimas daiktas, kad dėl savo itin agresyvaus elgesio Lietuva apskritai neteks teisės į valstybingumą, kaip neteko trečdalio savo gyventojų.

Dėl šių priežasčių Lietuvoje gyventi nesaugu ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Lengva prognozuoti, kad emigracija tik didės, o senųjų Lietuvos gyventojų vietą užims pabėgėliai iš karo zonų, daugiausia iš Ukrainos.

Ryšium su tuo, kas aukščiau išsakyta, ir remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsniu, skelbiančiu, kad

Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

o taip pat 4 straipsniu, sakančiu, kad

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Pranešame apie naujos Lietuvos valstybės valdymo institucijos – Nepriklausomos Lietuvos atstovybės gyvavimo pradžią. Aš, t.y. Kazimieras Juraitis, paskirtas laikinuoju Nepriklausomos Lietuvos atstovu. Pagr.šios institucijos veiklos tikslas – sumažinti nusikalstamos grupuotės Lietuvos nacionaliniam saugumui nuolat keliamas grėsmes ir užtikrinti Lietuvos valstyybės demokratinio valdymo principus. Kviečiu apsvarstyti šį kreipimąsi visas visuomenines organizacojas, politines partijas, laikinųjų valstybės valdymo institucijų sudarymui.

Akivaizdu, jog šis LR Seimas netstovauja Tautos ir neišreiškia jos valios, raginame LR Seimą sudaryti specialią komisiją deryboms dėl išankstinių Seimo rinkimų, kuriuos galima būtų suderinti su rinkimais į LR prezidento postą.

Apie šį nutarimą bus pranešta visoms valstybinėms valdžios institucijoms, jėgos struktūroms, teisėsaugai.

Views All Time
Views All Time
155
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!