Tautoje vyksta nuolatinės paieškos, kokiu gi keliu eiti, suprantant, kad Lietuva, kaip valstybė, praranda ir savo suverenitetą, ir valstybingumą.
PressJazz visuomeninėje televizijoje apie tai susitiko pasikalbėti kelios visuomenėje itin aktyviai besireiškiančios asmenybės.

Antanas Andziulis atstovauja tuos žmones, kurie nuolat ieško vienybės tarp atrodytų nesutaikomų žmonių grupių. Kaip mokslinį pagrindą savo veiklai jis dažniausiai naudoja socionikos teiginius.

Pranas Valickas ūkinėje valstybės veikloje pirmenybę teikia kooperacijai.

O Gintaras Lunskis dažniausiai bet kokią žmogišką veiklą vertina apibendrintai, stengdamasis išvengti fragmentiškumų. Pagrindinis šios diskusijos objektas – kokiu keliu sukti Lietuvai, suvokiant visišką jos priklausomybę nuo išorinių veiksnių.

Gintaro Lunskio tvirtinimu, kol Lietuva bus tiek politiškai, tiek ūkiškai atkirsta nuo Rusijos – jokių šansų išlikti ji neturi. O valstybės gerovę, pasak jo, lemia ne turtinė gyventojų gerovė, bet tiesa ir teisingumas jos visuomenėje.

Be to, pasak jo, kapitalizmas – iš principo ydinga politinė sistema, kuri skatina gyvuliško žmonijos prado ugdymą. Todėl norint pasiekti laimę valstybėje – pirmiausia reikia sukurti teisingą ideologiją, o jau paskiau daryti kažkokius praktinius žingsnius.

Views All Time
Views All Time
87
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!