Gerbiamas Ministre,
kiek žinau, Kaliningrado sritimi vadinamas žemes TSRS, o vėliau RF, teisėtai valdė iki 1995 metų, nes Potsdame įrodė jas esant etninėmis lietuvių žemėmis.
Moksliniame straipsnyje П.И.КУШНЕР (КНЫШЕВ). ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ, publikuotame moksliniame žurnale АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОГАФИИ ИМ. И.И.МИКЛУХО‒МАКЛАЯ, НОВАЯ СЕРИЯ, ТОМ XV, ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА ― 1951, beveik trijuose šimtuose puslapių, įrodoma, kad dabartinė Kaliningrado sritis ‒ tai vakarų lietuvių žemės. Straipsnis buvo parašytas Taft rinkiminės kovos su Eisenhower proga, mat Robert Taft šnekėjo atimsiąs Kunnegsgarbs žemes iš TSRS.

Gerbiamas Ministre, tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos URM nelieka nuošalėje.

Pagarbiai,
Eugenijus Paliokas

Views All Time
Views All Time
142
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!