2018 m. rugsėjo 05 d. 12.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ką Lietuva nori pasakyti Popiežiui su KGB korta?“

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus.

Signatarai Bronislovas Genzelis, Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila Lietuvos valdžios klausia, ko siekiama a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių be įrodymų skelbiant buvus slaptu KGB agentu? Kodėl Popiežius Pranciškus pasitinkamas šiuo akibrokštu Romos Katalikų Bažnyčiai?

Iš svetainės www.kgbveikla.lt Lietuvos gyventojų genocodo ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą Vincnetą Sladkevičių ir tarpžinybinės liustracijos komisijos išteisintus Donatą Banionį ir Saulių Sondeckį vis dar nepašalinamas.

Rugsėjo 5 d. pranešėjų prašymu šį klausimą svarsto Seimo, kuriam atskaitingas LGGRTC, valdyba.

Pranešėjai spaudos konferencijoje komentuos šiuos įvykius ir tolimesnius savo veiksmus. Tai yra ne tik Lietuvos savigarbos, bet ir teisingumo vykdymo Lietuvoje klausimas.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
“Mūsų Gretas” – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka Mūsų Gretų veiklai”.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
71
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!