Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs Seimo narys Audrius Nakas

LR Seimo valdybai

2018-10-31

DĖL LIETUVOS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO IR APKALTOS

Lietuvos Respublika jau nevykdo Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimų ne tik dėl Prezidento Rolando Pakso, bet ir kitų.

Nevykdomi ir Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-26 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 (priedas 1) dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymai Lietuvai, net nurodymas šį dokumentą išversti į lietuvių kalbą ir supažindinti su juo teisėjus bei prokurorus.

Šio JTO ŽTK sprendimo 27 ir 28 dalyse nustatyta, kad asmenų ir organizacijų įrašymas į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ dėl jų nuomonės reiškimo ir dargi be įrodymų šiurkščiai pažeidžia jų teises. Lietuvai nurodyta, kad privalu pašalinti iš šių viešai skelbiamų specialiųjų tarnybų vertinimų asmenų pavardes ir organizacijas.

A. Nakas ir Z. Vaišvila buvo ir tebėra įrašyti į LR Seimo spaudos konferencijoje 2016-03-30 viešai paskelbtą LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, nors 2017-09-29 LR VSD raštu (priedas 2) patvirtinta, kad mes nesame grėsmės nacionaliniam saugumui.

2018-05-18 LR VSD raštu (priedas 3) Generalinei prokuratūrai patvirtinta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ sudarytas remiantis vieša informacija. Todėl 2018-08-03 ir 2018-08-28 Z. Vaišvilos raštais (priedai 4) LR VSD paprašytas pateikti šią viešą informaciją. 2018-08-20 ir 2018-09-17 LR VSD atsakymais (priedai 5) atsisakyta pateikti šią viešą informaciją.

2018-08-14 A. Nako prašymu (priedas 6) LR VSD pateiktas šis 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimas ir vadovaujantis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsniu (minties laisvė) ir 21 straipsniu (susirinkimų laisvė), kuriais remiantis Lietuva įpareigota pašalinti asmenų dėl jų viešai skelbiamos nuomonės įrašytų į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“, paprašyta pašalinti iš jų A. Nako pavardę ir vardą. 2018-09-06 LR VSD atsakymu (priedas 7) atsisakyta tai padaryti.

Manydami, kad toks LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų elgesys užtraukia jų baudžiamąją atsakomybę, 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimą ir LR VSD bei AOTD prie LR KAM atsakymus į mūsų raštus pateikėme Generalinei prokuratūrai (priedas 8 – 2018-10-01 Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo), tačiau gavome siurpizinį 2018-10-16 Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (priedas 9), kuriuo šis aukštas teisėsaugos pareigūnas pasisako, kad Lietuva neprivalo vykdyti JTO ŽTK sprendimų.
BPK nustatyta tvarka mes teismui pateikėme 2018-10-25 Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą (priedas 10) dėl šio prokuroro nutarimo ir neprašome Jus kištis į šį teisminį ginčą.

Tačiau mes prašome LR Seimo neatidėliotinai užtikrinti Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-28 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymų įgyvendinimą.

Pateikiame ir tarptautinę tokių JTO ŽTK sprendimų privalomumą šalims-narėms patvirtinančią praktiką:

a) Bradshaw prieš Barbadosą Nr. 489/1992, § 5.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

b) Roberts prieš Barbadosą Nr. 504/1992, § 6.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

c) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR/C/LBN/CO/3 §§ 5 ir 6 parašyta, kad net Konstitucija turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Paktui;

d) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR//LTU/CO/4 §§ 5 ir 6 (dalis apie R. Paksą) taip pat parašyta, kad jos privalomos. Viešai žinomas faktas, kad Lietuvai dėl šio nevykdymo gręsia sankcijos.
Nei Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovams, nei prokurorams, nei Seimo nariams nesuteikta teisė aptarinėti JTO ŽTK sprendimų vykdymą ar nevykdymą, diplomatines formuluotes ir tuo dangstyti savo neveikimą. Tuose pačiuose JTO ŽTK sprendimuose ispanų kalba panaudotas žodis “privalo” (“debe”).

A. Anušauskas, pasisakydamas dėl įstatymo projekto dėl LR Konstitucijos keitimo, viešai Lietuvos piliečiams paskelbė LR Seimo nario nuomonę, kad JTO ir šios organizacijos komitetų sprendimus nebūtina vykdyti.

Dėl šio priesaikos sulaužymo mes prašome Jus Seime pradėti Seimo nario Arvydo Anušausko apkaltą.

Views All Time
Views All Time
131
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!