Prezidentas – taip pat privalo ne tik atstovauti Tautai butaforiškai, kaip vyko iki šiolei ir vyksta dabar, kai niekas nežino, ką jis galvoja, kokios jo pažiūros. Jis privalo pildyti Tautos lūkesčius. Šia prasme jis – taip pat privalo tarnauti Tautai. Todėl rinkimai į prezidentus – šventas ir labai atsakingas sandoris tarp kandidato į prezidentus ir Tautos.

dabar numatyta kviesti šiuos kandidatus į Prezidentus, kurių sąrašas bus plečiamas. Skaitau abėcėlės tvarka:

  • signataras Vytenis Andriukaitis
  • signataras Egidijus Bičkauskas
  • prezidentas Rolandas Paksas
  • signataras Rolandas Paulauskas
  • signataras Zigmas Vaišvila

Sutelkus visus kandidatus, bus siekiama nutarti, kuris iš jų galės geriausiai atstovauti jam iškeltus lūkesčius, o iš likusių sudaryti darnią palaikymo komandą, nes mes neturime teisės skaidytis, skaldytis, veikti pavieniui.

Aukščiau keliamiems uždaviniams įgyvendinti bus reikalingas milžiniškas palaikymas. Nes parazitinis darinys, save vadinantis “valdžia” priešinsis.Todėl politinė platfoma privalo būti ne formali partija su 2 tūstančiais narių. Ji privalo turėti VISIŠKĄ Tautos palaikymą. Todėl bus veikiama iš karto keliomis kryptimis.

1. Pirmiausiai – renkami steigėjai partijai “Alternatyva Lietuvai” įkurti.
Tam tikslui piliečiai, kurie ketina būti šios partijos steigėjais – rašykite laiškus adresu: alietuvai@gmail.com
Laiške nurodykite savo vardą, pavardę, gyvenamąjį adresą, telefoną, skaipą ir kuo norite bei galite prisidėti. Surinkus reikalingą steigėjų skaičių (t.y. apie 2,5 – 3 tūkstančius) įsteigsime partiją “Alternatyva Lietuvai”.

2. Lygiagrečiai bus kalbamasi ir su Seimo nariais, suprantančiais, jog su Tauta bendrauti būtina.
Kontaktinis asmuo šiame darbe – Seimo narys Zbignev Jedinskij. Jis bus ir tas pagrindinis asmuo, per kurį bus kalbama su sisteminėmis partijomis. Jis bus ir tas asmuo, per kurį judėjimas “Alternatyva Lietuvai” bendraus su Lenkijos judėjimais, visuomeninėmis organizacijomis.

3. Bus kalbama su nesisteminėmis partijomis, judėjimais, sambūriais ir susivienijimais plačios koalicijos audarymui. Laikinas šio darbo kontaktinis asmuo – Antanas Andziulis.

4. Mums reikalingi inteligentai. Ideologinei judėjimo bazei kurti, gaivališkai visa griaunančiai masių jėgai tramdyti.
Už tai atsakingas Jonas Mažintas.

5. Itin svarbus baras – teismai. Šio darbo pagrindis atsakingas asmuo – Žilvinas Razminas. Jo funkcijos – susikompromitavusių teisėjų ir prokurorų korpuso sąrašo sudarymas. Tas bus daroma skaidriai, viešai. Tikslas – išrinkus “Tautos prezidentą”, sąraše esantys teisėjai bus nedelsiant atleisti iš teisėjų pareigų ir atsiradus reikaluio – jiems bus keliamos bylos.Taip pat steigiamas specialus teisės komitetas, pavaldus signatarui Zigmui Vaišvilai. Tautos STT.

6. Žiniasklaida. Oficialus judėjimo “Alternatyva Lietuvai” spaudos tarnybos vadovas – Audrius Nakas, žinių skleidėjai – visuomeninė televizija PressJazz, Ekspertai.eu. Popieriniu formatu – Laisvas Laikraštis.

7. Kviečiame jėgos struktūras – policiją, kariuomenės, VSD pareigūnus nevykdyti aukščiau stovinčių pareigūnų nurodymų, jeigu tai susiję su judėjimo “Alternatyva Lietuvai” teisėtų veiksmų suvaržymu.
Kviečiame generolus Česlovą Jazerską, Jurgį Jurgelį ir Mečį Laurinkų sudaryti derybinę grupę, kuri tarpininkautų tarp Tautos ir parazituojančios valdžios jėgos struktūrų, idant būtų išvengta betvarkės bei kraujo praliejimo.

8. Tam atvejui, jeigu totalitarinis režimas panaudotų jėgą – kaimyninių šalių Rusijos ir Baltarusijos bus oficialiai prašoma tarpininkauti Jungtinėse Tautose, kad į Lietuvą prevenciškai būtų įvestos tarptautinės Taikos palaikymo pajėgos lygiateisiškiems rinkimams į Lietuvos Prezidento postą užtikrinti.

Views All Time
Views All Time
195
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!