1. Prielinksnį aplink vartojame, reikšdami daiktą, kurį kas nors supa iš visų pusių, buvimo vietą. Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklandė aplink ją... Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir mes sėdamės šalia jo aplinkui stalą. 2. Prielinksnis aplink nevartotinas, žymint…
Plačiau >>